theoretisch verkeersexamen basisscholen op 4 april 2019

23-03-2019, 18:29 | Lezersnieuws | Fietsersbond

Het theoretisch Verkeersexamen vindt dit jaar plaats op 4 april. Het examen wordt dan op alle basisscholen gelijktijdig afgenomen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontwikkelt het verkeersexamen maar ook verkeerslessen voor kinderen in het basisonderwijs. Het theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig fietsgedrag. De leerlingen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier.

Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In Culemborg is het praktisch Verkeersexamen dit jaar op 14 juni. De kinderen stappen dan op hun fiets voor een route door hun eigen woonomgeving. Er wordt getoetst of ze de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.
Voor aanmelding of informatie over het praktisch Verkeersexamen: fietsexamenculemborg@gmail.com