• Dirkje Jansen, oprichtster van de Stichting Voedselgroep neemt afscheid

    C. Franssen
  • Bloemen en waarderende woorden voor Dirkje

    C. Franssen

Veranderingen bij de Voedselgroep

22-10-2016, 13:00 | Lezersnieuws | Carla Franssen

Goed nieuws en minder goed nieuws voor de Stichting Voedselgroep Culemborg. Eerst het minder goede: Dirkje Jansen, oprichtster van de facebook-groep, waar mensen met een minimum inkomen terecht kunnen voor een voedselpakket, is ermee gestopt. Het zat er al een tijdje aan te komen en het ging zeker niet van harte, maar veranderde privéomstandigheden slokten teveel tijd en energie op. Ook Mariëlle Beeren, lange tijd rechterhand van Dirkje en minstens even betrokken en gedreven, moest enige tijd geleden wegens persoonlijke problemen afhaken. Het stokje wordt gelukkig wel doorgegeven aan de andere vrijwilligers, die de activiteiten als vanouds zullen voortzetten.

Drie jaar geleden begon Dirkje, die uit eigen ervaring wist hoe moeilijk het is om rond te komen als je werk en inkomen verliest, met voedselpakketten voor mensen, die nèt niet in aanmerking komen voor reguliere Voedselbank.

Dat voedsel wist Dirkje, samen met nog een paar vrijwilligers, dankzij haar uitstekende sociale vaardigheden los te peuteren bij marktkooplieden en plaatselijke winkeliers. Elke week krijgen op die manier zo'n twintig gezinnen de broodnodige ondersteuning. Zo nodig worden de cliënten ook doorverwezen naar andere instanties of wordt hulp gegeven bij het invullen van formulieren, aanvragen van uitkeringen etc. En vooral ook is de wekelijkse uitdeling van de voedseltassen een gezellig contactuurtje.

In het begin gebeurde de opslag, het inpakken van de tassen, de uitdeling etc. gewoon in het huis van Dirkje. Dat leidde al gauw tot een onhoudbare situatie. Vorig jaar kon de Voedselgroep, na veel lobbywerk, een slooppandje in de R. de Manstraat betrekken. Dit zou echter maar tijdelijk zijn en in de afgelopen periode hebben de vrijwilligers veel energie gestoken in het vinden van een ander onderkomen.

Nieuw onderkomen

En dan nu het goede nieuws: dankzij medewerking van de gemeente Culemborg, die de Stichting Voedselgroep als een aanvulling van de sociale voorzieningen beschouwt, is er nu gelukkig een geschikte eigen plek.

De groep kan sinds twee weken terecht in een van de ruimtes in het gebouw van Elk Welzijn aan de Meerlaan. Ze zijn er maar wat blij mee: het broodnodige werk kan nu doorgaan. Het is nu nog een beetje behelpen, maar de eerste tassen zijn er al gevuld en uitgedeeld.

Met veel lieve wensen en cadeautjes van de cliënten, bloemen en een attentie van het bestuur werd er in de nieuwe ruimte afscheid genomen van oprichtster Dirkje.