• Petra Stienen en Rita Braam- van Valkengoed

    D66 Culemborg

Verbinding in de samenleving

18-05-2019, 21:37 | Lezersnieuws | Josefien

Op de thema-avond die was georganiseerd door Tara Bhawanibhiek stond 'verbinding' centraal. Hoe zorgen we ervoor dat we de verbinding met elkaar blijven opzoeken? Hoe kunnen we samen de wereld om ons heen mooier maken en elkaar verrijken met deze verschillende achtergronden. Het was de vraag aan de deelnemers om na te denken over hun eigen rol hierin. 

Eerste Kamerlid Petra Stienen (D66) deelde in de Gelderlandfabriek haar verhaal en ervaringen over diversiteit en sociaal liberalisme. In aanwezigheid van circa 30 mensen deelde Petra Stienen de lessen die zij heeft geleerd gedurende de periode dat zij in het Midden-Oosten heeft gewoond. In dat kader ging Petra Stienen onder andere in op de les dat het collectief iets kan bieden aan het individu. Ook vertelde Petra Stienen dat mensen de wereld met nieuwsgierigheid tegemoet moeten treden en dat iedereen in de samenleving een verbinder kan zijn door een ander de hand te reiken. Tijdens de thema-avond kwam ook naar voren dat het belangrijk is om grondrechten en gedeelde waarden te koesteren.                                       Met 'Terug naar de Donderberg', schreef ze in 2015 'Portret van een wereldwijk', een wijk in Roermond waar ze als meisje opgroeide. 

Na het verhaal van Petra Stienen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en discussie over onder meer de vraag of er in de samenleving voldoende ruimte wordt gegeven aan diversiteit.

Daarna werden er vragen gesteld aan Culemborgse Rita Braam van Valkengoed rondom Europa en diversiteit. Zij is verkiesbaar voor de Europese verkiezingen op donderdag 23 mei 2019 en benadrukte tijdens deze themabijeenkomst nog eens het belang van diversiteit in de samenleving en bovenal het gebruikmaken van het stemrecht.