• Petra Stienen en Rita Braam- van Valkengoed

    D66 Culemborg

'Verbinding in de samenleving'

19-05-2019, 13:25 | Lezersnieuws | Josefien

Op deze Thema-avond, georganiseerd door Tara Bhawanibhiek commissielid D66, stond de verbinding centraal. Hoe zorgen we ervoor dat we de verbinding met elkaar blijven(d) opzoeken? Hoe kunnen we samen de wereld om ons heen mooier maken en elkaar verrijken met deze verschillende achtergronden. Het was de vraag aan de deelnemers om na te denken over hun eigen rol hierin. 

Eerste Kamerlid Petra Stienen (D66) deelde in de Gelderlandfabriek haar verhaal en ervaringen over diversiteit en sociaal liberalisme. In aanwezigheid van circa 30 mensen deelde zij de lessen die zij heeft geleerd gedurende de periode dat zij in het Midden-Oosten heeft gewoond. In dat kader ging Petra Stienen onder andere in op de les dat het collectief iets kan bieden aan het individu. Ook is het belangrijk dat mensen de wereld steeds met nieuwsgierigheid tegemoet treden en dat iedereen in de samenleving een verbinder kan zijn door een ander de hand te reiken. Tijdens de thema avond kwam ook nadrukkelijk naar voren dat het belangrijk is om grondrechten en gedeelde waarden te koesteren.

Na het verhaal van Petra Stienen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en discussie over onder meer de vraag of er in de samenleving voldoende ruimte wordt gegeven aan diversiteit.

Haar 'Portret van een wereldwijk': - Petra Stienen Terug naar de Donderberg (de Roermondse wijk waar zij opgroeide) werd uitgereikt aan een deelneemster die de meest boeiende vraag stelde. 

Daarna werden er nog aanvullende vragen gesteld aan de Culemborgse D66'er Rita Braam- van Valkengoed rondom Europa en diversiteit. Zij is verkiesbaar voor de Europese Verkiezingen op 25 mei en benadrukte tijdens deze themabijeenkomst op 15 mei 2019 nog eens het belang van diversiteit. Voor haar is vrijheid van wonen, werken en studeren een belangrijke waarde, ieder mens heeft dezelfde rechten.