• Vlnr Bas de Jong, Mischa Peters en fractievoorzitter Rudi Oortwijn

    Miranda van der Klaauw

Versterking voor fractie GroenLinks

28-09-2017, 22:30 | Lezersnieuws | Miranda van der Klaauw

In de raadsvergadering van vanavond zijn voor GroenLinks Culemborg twee nieuwe commissieleden benoemd. De fractie wordt versterkt met Mischa Peters en Bas de Jong. Na een inwerkperiode van een paar maanden hebben zij er vol overtuiging voor gekozen om zich verder in te zetten voor de partij, die op dit moment twee raadsleden heeft en deelneemt aan het college.

Mischa Peters is werkzaam als manager van het instituut Uglobe op de Universiteit van Utrecht. Zij komt uit een politiek nest en dat maakt het voor haar vanzelfsprekend om te proberen 'de wereld een beetje beter te maken'. Mischa zelf hierover: "Ik vind dat dat ook de rol van de (lokale) overheid moet zijn. De laatste jaren zie ik steeds vaker dat, ondanks alle goede bedoelingen, de regeldruk steeds meer toeneemt, waardoor regeltjes en het invullen van papieren belangrijker worden dan de aandacht voor de mens die zorg of hulp nodig heeft. Ik vind dit respectloos en onrechtvaardig. Daarom heb ik besloten om niet langer vanaf de zijlijn toe te kijken, maar om zelf te proberen hier iets aan te doen."

Bas de Jong is milieukundige en werkt in de gemeente Hilversum. Hij is van mening dat het lokale per definitie duurzaam is. "Niet alleen als het gaat om zorg voor het milieu, maar ook als het gaat om een sterke samenleving waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen als dat nodig is. Lokaal nemen mensen steeds meer het heft in eigen hand. Dat is een kracht die ik graag wil ondersteunen. Of het nu gaat om energie-initiatieven, de zorg voor ouderen of het beheer van het groen. Het leidt tot betrokkenheid, onafhankelijkheid, beheersbaarheid en duurzaamheid. Er liggen ook in Culemborg buitengewone kansen om een goede toekomst voor iedereen op te bouwen."

De Culemborgse GroenLinks-fractie is blij met deze versterking en de betrokkenheid van Mischa en Bas bij ontwikkelingen in de stad.