• Het collectieve zonnedak op het KWC

    Han Horstink

Vrijstad Energie krijgt volle zaal en wil meer gemeentelijke ambitie

14-10-2016, 15:40 | Lezersnieuws | Han Horstink

Donderdagavond 13 oktober was het al duurzaamheid wat de klok sloeg in het stadhuis. De gemeenteraad debatteerde over de duurzaamheidsvisie van het College, terwijl een verdieping hoger de splinternieuwe burgercoöperatie Vrijstad Energie voor een volle zaal haar plannen ontvouwde. Coöperatievoorzitter Frans Buysse wees de Raad er op dat Culemborg achterblijft wat betreft duurzame energie en meer ambitie moet tonen.

Coöperatie Vrijstad Energie hield haar eerste bijeenkomst in de trouwzaal van het oude stadhuis om haar missie, Culemborg energieneutraal maken, uiteen te zetten. Energieneutraal betekent dat de in Culemborg gebruikte energie geheel lokaal wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Met 60 bezoekers zat de zaal goed vol. Tegelijk vond deze avond in de raadszaal het debat plaats over duurzame energie waar de voorzitter van Vrijstad, Frans Buysse, gebruik maakte van het spreekrecht. Zijn boodschap aan de gemeente is: "Maak de doelpercentages voor duurzaamheidsenergie tot 2020 concreet. Bepaal het aantal projecten dat daarvoor nodig is middels zonne-energie, windmolens en andere vormen van duurzame energie en bepaal welke acties daarvoor nodig zijn. Stimuleer daarnaast de burgers, bedrijven en organisaties met duurzaamheidsleningen en met de vrijstelling op de OZB en eventuele leges op hun investeringen." De boodschap van Buysse was stof voor de raadsleden in het debat. De doelpercentages zijn tijdens het debat nog niet vastgesteld. Het besluit hierover is uitgesteld tot medio december.

Culemborg scoort met 3,4 % op de monitor voor hernieuwbare energie lager dan het landelijk gemiddelde dat op 5% ligt. Het streven van de Rijksoverheid is 20% in het jaar 2020. Vrijstad Energie wil dat graag dat Culemborg dit gemiddelde gaat evenaren of overtreffen. Dat kan zij niet alleen en zij wil dit graag samen met inwoners en de gemeente uitwerken.

Tijdens de informatieavond van Vrijstad Energie zelf kwamen uitgebreid haar producten en diensten aan bod: energiebesparingsprogramma's en het opwekken en afnemen van duurzame energie.

Voor energiebesparing levert bijvoorbeeld de isolatie van panden het meeste voordeel op, waarvoor sinds september weer rijkssubsidies voor particulieren beschikbaar zijn. Qua elektriciteit kan men denken aan zonnepanelen en wie geen geschikt dak heeft, kan deelnemen aan een van de collectieve daken die de coöperatie gaat ontwikkelen. Voor meer informatie zie www.vrijstadenergie.nl