Herstel oude kleiputten langs de Diefdijk

08-11-2019, 15:17 | Lezersnieuws | Harry vd Warenburg

Datum:

zaterdag 16 november 2019, 09:00

Locatie:

Prijsseweg
Prijsseweg
Culemborg

Zowel in de pers als op de NVWC website is afgelopen voorjaar en zomer aandacht geschonken aan het verval van de oude kleiputten langs de Diefdijk en mogelijk herstel hiervan. De knotwerkgroep van de Natuur-en Vogelwacht Culemborg gaat een bijdrage leveren. De rabatten zijn al voor een deel uitgebaggerd en de werkgroep gaat het hakhout afzetten. Inschatting is dat er minimaal 2 werkdagen nodig zijn om deze klus te klaren. Het resthout wordt zoveel mogelijk verwerkt in een houtwal. Dikkere stukken zijn voor de liefhebbers. De locatie ligt langs de Diefdijk, in de hoek kruising einde Prijsseweg/Diefdijk. Zaterdag 16 november vanaf 09u00 tot 14u00. Voor meer info zie website NVWC.nl