• Tim de Kroon, fractievoorzitter Groen Links, schoof Jan Greeven als formateur naar voren

    Brigitte Vergouwen

Jan Greeven benoemd als formateur

CULEMBORG De Culemborgers Jan Greeven en Marije van den Berg staan voor een bijzondere klus. Als respectievelijk formateur en procesbegeleider krijgen ze van de gemeenteraad de opdracht een raadsbreed akkoord als basis voor nieuwe samenwerking te maken.

De achterliggende gedachte hierbij is dat een goed raadsbreed akkoord staat of valt met het onderling vertrouwen en het maken van heldere afspraken over de vorming van het wethoudersteam. Een geheel open sollicitatieprocedure heeft daarbij niet de voorkeur van Groen Links; het college moet wel in lijn met de verkiezingsuitslag gevormd worden.

WETHOUDERS Elke wethouder in het nieuwe college gedraagt zich als een wethouder voor de gehele raad. Hij of zij zal zich volledig moeten committeren aan het raadsbrede akkoord en de nieuwe werkwijze van de raad. Aan de door Groen Links voorgestelde formateur Jan Greeven de opdracht te onderzoeken hoe en met welke wethouders het college wordt samengesteld. De door D66 naar voren geschoven Marije van den Berg neemt het procesmatige deel voor haar rekening.

Jan Greeven is projectmanager voor de gemeente Utrecht en in Culemborg bestuurder van waterliniefort Werk aan het Spoel. Hij is lid van Groen Links en heeft in het verleden als wethouder deelgenomen aan het Culemborgs college. Daarna heeft hij als interim-raadsgriffier een jaar lang in Culemborg de honneurs waargenomen. Marije van den Berg begeleidt gemeenteraden, bestuurders, ambtenaren en andere professionals in publieke organisaties bij het vergroten van democratische kwaliteit. Ze is zelfstandig onderzoeker, adviseur en trainer.

Tim de Kroon, fractievoorzitter Groen Links: ,,Er leven verschillende beelden als het gaat om de kaders van het raadsakkoord. De procesbegeleider zal hierin duidelijkheid schetsen, de kaders zijn echt niet zo beperkend als in het algemeen wordt aangenomen. Het wordt goed verkennen dus.''

Raadsoorstel is unaniem door de Culemborgse raadsleden aangenomen.