• Monica Wichgers

Begroten en Plannen

Het college is nu een jaar aan het werk en dat is goed te merken. Zaken worden voortvarend opgepakt, dat is prettig en belangrijk. Financieel zullen wij ongetwijfeld nog een paar jaar op onze tellen moeten passen maar de VVD is blij dat we een sluitende begroting kunnen presenteren zonder lastenverhoging voor onze burgers. Het is voor de VVD zaak om op koers te blijven en op tegenslag te blijven anticiperen.

De huizenverkoop in Culemborg neemt toe en dat maakt dat er weer volop bedrijvigheid is om Parijsch en Sprokkelenburg verder te ontwikkelen. Nieuwbouw is heel belangrijk, Culemborg moet een prettige woonstad zijn en blijven. Veel ontwikkelingen volgen uit de bouw van een nieuwe wijk van de omvang van Parijsch. De infrastructuur moet kwantitatief en kwalitatief voldoen om de extra verkeersstromen op te kunnen vangen. De VVD zal daar kritisch naar blijven kijken met als uitgangspunt veiligheid en bereikbaarheid voor alle weggebruikers. De ondernemers van de binnenstad en de andere winkelcentra moeten betrokken worden bij de kansen die zich voordoen. Er moeten voldoende sport en andere recreatie mogelijkheden zijn. Kortom van het één komt het ander. De VVD is dan ook blij dat er vaart wordt gemaakt met de visie voor de binnenstad en dat er gewerkt wordt aan een ondernemersvisie en dan snel de schouders eronder. In 2018 viert Culemborg 700 jaar stadrechten, er wordt hard gewerkt om daar een mooi feest van te maken. Wij gaan ervan uit dat tijdens dat feestjaar een flink deel van resultaten van het actieplan voor de binnenstad al zichtbaar zijn. Laten we ervoor zorgen dat de stad er dan tiptop bij ligt!

Mensen voelen zich prettiger in een stad waar onderhoud en ontwikkeling zichtbaar is. Wij willen samen met inwoners en ondernemers zorgen voor een schone stad. Zoals verloedering gevoelens van onveiligheid in de hand werken; voelen mensen zich veiliger in een schone stad. Voor de VVD is veiligheid belangrijk maar ook het opgeruimd houden van onze stad. Ik citeer uit het coalitieakkoord "gevoelens van onveiligheid zijn een gevaar voor solidariteit en verdraagzaamheid". Dat zijn woorden waar wij volledig achter staan, zeker in deze tijd. Wij zullen ons, vanuit onze liberale waarden, het komende jaar weer inzetten om Culemborg een nog prettigere woon-, werk- en recreëerstad te maken.

[Monica Wichgers

Raadslid VVD