• Gemeente Culemborg

Red de thuiszorg Rivierenland

Toen ik tiener was, werkte mijn moeder in de thuiszorg. Ik begreep toen ook al dat sommige mensen niet zelf in staat zijn hun huishouden op orde te houden en daarbij geholpen moeten worden. Ik leerde van mijn moeder dat "tijd voor een praatje" daarbij ook belangrijk is. In de jaren '70 vond men het vanzelfsprekend dat de overheid deze zorg betaalde. Inmiddels ziet de overheid dat echter heel anders. Marktwerking en mantelzorg zijn de tovermiddelen die het mogelijk moeten maken de zorgkosten te verlagen.

De gemeente kent sinds vorig jaar, aan mensen die thuiszorg ontvangen, niet langer een aantal uren per week toe. In plaats daarvan wordt een vast bedrag per 4 weken toegekend. Wordt dit bedrag besteed via een thuiszorgorganisatie dan krijgt de cliënt vaak nog maar de helft van het aantal uren van voorheen. Thuiszorgmedewerkers moeten meer doen in minder tijd en tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

Als je dit in de gemeenteraad bespreekt, krijg je te horen dat het rijk nu eenmaal besloten heeft 40 % te bezuinigen. Best wel vreemd als je bedenkt dat er tegelijkertijd ook bezuinigd wordt op het aantal plekken in bejaarden- en verpleegtehuizen. Als je wilt dat ouderen langer thuis blijven wonen, hoort daar dan niet bij dat ze indien nodig thuiszorg kunnen krijgen?

De gemeente heeft sinds 2015 hoe dan ook de wettelijke plicht te zorgen voor goede ondersteuning voor wie thuiszorg nodig heeft. De gemeentes in het Rivierenland kiezen daarbij echter nauwelijks voor maatwerk. Zij wentelen hun verantwoordelijkheid af op familieleden, buren en andere mantelzorgers.

De SP heeft samen met de FNV en een groot aantal thuiszorgmedewerkers het comité "Red de Thuiszorg Rivierenland" opgericht. Het comité wil dit beleid gaan bijstellen en organiseert een aantal avonden voor cliënten en medewerkers in de thuiszorg. In Culemborg is de avond op 2 februari in het FNV gebouw. Samen met de landelijk bekende jurist Kevin Wevers wordt ingegaan op de rechten van cliënten en waar op gelet moet worden bij de gesprekken met de gemeente en de zorgaanbieder. U bent van harte welkom. Meer informatie over de avond en het verloop van deze actie voor goede thuiszorg vindt u op www.culemborg.sp.nl

Thijs Heemskerk , tj.heemskerk@telfort.nl