U betaalt te veel belasting

Het college zegt -in antwoord op onze vragen- niet te weten hoeveel bezwaren en beroepen in kosten en in inkomsten schelen, want dat specificeert BSR niet. Toch adviseerde de wethouder alle huizenbezitters om liever geen bezwaar aan te tekenen en al helemaal niet met hulp van een deskundig bureau. Een advies dat dus volkomen uit de lucht gegrepen is, want de wethouder had geen cijfers waarop hij dat baseerde. Pure misleiding dus.

Maar als hij zich stiekem toch op cijfers baseert, dan betekent zijn klaagzang dat BSR bij de bestuursrechter veel beroepen verliest. Anders gezegd: dat een klagende burger gelijk krijgt en zijn aanslag verlaagd wordt. Want alleen als BSR een beroep verliest, kost het de gemeente geld en dát is wat de wethouder beweert: al die beroepen kosten ons te veel geld zegt hij. Als BSR zoveel zaken verliest, doen ze hun werk niet goed. Dus CC duikt hier nog dieper in want wij willen weten waaróm u teveel belasting betaalt.

BSR doet dit werk al 7 jaar, dus waarom komt dat nú pas boven water? Simpel: CC is niet een partij die als een braaf schaap het voer vreet dat het college hem voorzet - CC gaat zélf op onderzoek uit. Wij zoeken actief de rotte plekken, de zwerende wonden in het Culemborgse bestuur. En die stellen we aan de kaak. En daar gaan we mee door zolang we ze vinden. Dus als u een rotte plek kent, mail ons, dan gaan we daar wat aan doen.

De rechter heeft gezegd dat hij de redenering van BSR, "we specificeren de verschillende factoren niet afzonderlijk", niet accepteert. Dat opent de sluizen voor een tsunami aan bezwaren. Dat baart ons als partij uiteraard zorgen, want dat kost de gemeente geld, zeker als die bezwaren grotendeels toegewezen worden - en die kans is levensgroot nu er een vonnis ligt.

Zeven maanden geleden heeft CulemborgCentraal vragen gesteld over de WOZ. Tot op heden geen antwoord gekregen van het college. CulemborgCentraal is op dit moment een motie tegen deze ongehoorzaamheid aan het voorbereiden. In de hoop dat het college wakker wordt.

Machid el Boustati

Fractievoorzitter CulemborgCentraal

machidb@hotmail.com