• De kunstlezingen van Kitty Winter in het Odensehuis zijn bijzonder populair.

    Renée Lankwarden

Kuinstlezing in het Odensehuis

26-09-2019, 09:20 | Lezersnieuws | Renée Lankwarden

Datum:

donderdag 3 oktober 2019, 14:30

Locatie:

Achter 't Zand 58
Odensehuis
Culemborg

Lezing door Kitty Winter met als thema: Bomen in de kunst. De boom is een geliefd onderwerp voor veel kunstenaars want het kan veel uitdrukken. Bomen kunnen eenzaam zijn als mensen, ze kunnen bloeien en vrucht dragen. Bomen zijn symbool van groeikracht, van iets dat wortelt in de aarde. Het Odensehuis is er voor iedereen die kampt met geheugenproblemen of beginnende dementie. Ook mensen die voor iemand met dementie zorgen zijn van harte welkom; kom gerust samen! Vrijwillige bijdragen zijn welkom. Kijk voor meer info op www.odensehuisculemborg.nl of bel 06-50593333.