• Leerlingen van maken zich op voor het afleggen van het verkeersexamen.

    Jan Janssen

250 leerlingen doen praktisch fietsverkeersexamen

CULEMBORG Op vrijdag 14 juni verzorgt Verkeersexamen Culemborg samen met de Fietsersbond Culemborg het VVN Praktisch Verkeersexamen. Het examen wordt afgenomen op elf scholen. In totaal doen er ongeveer 250 leerlingen mee van groep 7-8. De eerste leerling vertrekt om 8.30 uur vanaf de Gemeentewerf uitgang Spoorstraat. Wethouder Joost Reus geeft het officiële startsein.


In 2018 waren er in Nederland 678 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. De grootste groep (228) waren fietsers. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de leeftijd van 0-15 jaar fietsers zijn. Daarnaast raken er jaarlijks ongeveer 2.000 kinderen in het verkeer ernstig gewond. Nog altijd zorgt het verkeer voor te veel jonge verkeersslachtoffers.
Essentieel is dat van jongs af aan kinderen geleerd worden hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Dat ze de verkeersregels kennen maar vooral dat ze leren hoe te anticiperen op onveilige en gevaarlijke situaties.
Verkeersexamen Culemborg werkt er daarom hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het theoretisch verkeersexamen, kunnen nu in praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. De deelnemen rijden op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. De route van het VVN Praktisch Verkeersexamen is zorgvuldig uitgezet over 5 km en komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid. Tijdens dit examen beoordelen diverse controleposten de kinderen op onder andere het stoppen voor verkeerslichten, het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.


Helaas vallen de meeste verkeersdoden nog altijd op gemeentelijk wegen. De gemeente kan als wegbeheerder dus een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Niet alleen beheren zij de gemeentelijke infrastructuur, de gemeente is voor inwoners ook vaak de meest nabije overheid. Een onmisbare partner dus als het gaat om het bevorderen van de verkeersveiligheid.
De gemeente Culemborg maakt nu plannen voor een toekomstbestendig verkeersbeleid.