• De nieuwe raadsleden met van links naar rechts: Huib Clarisse, D66, Conny de Laat, GroenLinks, Bas de Jong, Groen Links, Thijs Heemskerk, SP, Rinske van Noortwijk, D66, Noël Bos, Culemborg van Nu, Marco van Zandwijk, CDA, Monica Wichgers, Culemborg van Nu, Mischa Peter, GroenLinks, Fouad Sidali, PvdA, burgemeester Gerdo van Grootheest, Daniël Jumelet, ChristenUnie, Collin Stolwijk, D66, Machid el Boustati, Culemborg Centraal, Nicolien de Geu

    Kees de Winter

Acht debutanten in de raad; Roelof Bleker informateur

CULEMBORG In de nieuwe gemeenteraad zijn acht van de 21 raadsleden voor de eerste keer raadslid. Roelof Bleker heeft van de raad de opdracht gekregen de vormen van samenwerken te onderzoeken en een concreet plan met bijbehorend tijdsplan uit te brengen op 19 april 2018.

door Brigitte Vergouwen

René van Loenen, stadsdichter, opende de avond waarop de nieuwe raad werd geïnstalleerd en eindigde zijn gedicht met ,,Blijf uw beloftes uit principe trouw. U wordt er vier jaar later toch wel op afgerekend." Ook verwees hij naar de acht debutanten "wiens politieke ster snel gerezen is, waardoor zij met de druk van buitenaf wel wat steun kunnen gebruiken". Ook burgemeester Gerdo van Grootheest vroeg later in bredere zin om oog te hebben voor elkaar.

MEER VERANTWOORDELIJKHEID DAN OOIT De raadsleden krijgen volgens Van Grootheest meer verantwoordelijkheden dan ooit nu steeds meer regelingen vanuit Den Haag naar de gemeente worden overgeheveld. Van Grootheest: ,,De gemeente is de eerste overheid waarmee de inwoner te maken krijgt. Het is de raad die aan het hoofd van de gemeente staat. U gaat over meer relevante thema's dan ooit. De helft van u is voor de eerste keer raadslid. Als volksvertegenwoordiger hoeft u geen vakman/-vrouw te zijn. Het accent van de gemeenteraden mag meer liggen bij de volksvertegenwoordigende activiteiten in plaats van dat bijna tweederde van de beschikbare tijd opgaat aan bestuurlijke activiteiten. Volgens een rapport van het Openbaar Bestuur maakt voortgaan met de huidige intensieve invulling van het ambt het voor minder mensen mogelijk om volksvertegenwoordiger te worden. Op hoofdlijnen sturen, maar details aan professionals overlaten."

ONAFHANKELIJK INFORMATEUR Roelof Bleker is door de raad benoemd als onafhankelijk informateur om de verschillende mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Bijvoorbeeld zoals voorheen, toen de grootste partij met andere partijen een college vormde of middels een raadsakkoord dat op verschillende manieren kan worden ingevuld en waarbij alle partijen met raadszetels betrokken zijn.

Bleker woont in Culemborg en is dijkgraaf voor het Waterschap Rivierenland. In het verleden is hij onder meer negen jaar wethouder in Enschede geweest.

Hij krijgt twee weken de tijd om met alle partijen uit de raad in gesprek te gaan. Naar verwachting komt hij met een concreet voorstel voor een samenwerkingsvorm met bijbehorend tijdspad voor de formatie in de raadsvergadering van 19 april.

AFSCHEID MULDER EN ROEFS Aan het begin van de avond nam Van Grootheest afscheid van de oud-raadsleden Marinka Mulder, PvdA, en Jan Peter Roefs, VVD. Mulder had al eerder aangegeven te stoppen met haar raadswerk omdat zij naar Nijmegen verhuist. Van Grootheest omschreef Mulder als 'in hart en nieren een sociale tijger'. Ook haalde hij aan dat het Mulders toekomstdroom is om ooit burgemeester te worden.

Kort en krachtig met een hart voor het regionale belang is wat Roefs volgens Van Grootheest karakteriseert.