• Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Achter de Poort na 6 jaar nu helemaal vernieuwd

CULEMBORG Nu de laatste puntjes op de i worden gezet en de eerste woningen in de laatste fase (4) van het nieuwe Achter de Poort worden opgeleverd is de wijk in zijn geheel vernieuwd.

In 2012 werd begonnen met de aanpak van de wijk, die kort na de oorlog werd gebouwd om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. De voltooiing van de laatste fase had eigenlijk enkele maanden eerder al moeten plaatsvinden maar door problemen met de fundering door grondwater liep de bouw wat achter. In totaal zijn er de afgelopen 6 jaar 298 verouderde huurwoningen gesloopt waarvoor er 216 moderne woningen (appartementen en eengezinswoningen, huur en koop) zijn teruggekomen.