• Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg

Actie voor uitgezette Culemborgse familie Andropov

CULEMBORG Nog vers in het geheugen ligt de uitzetting naar Oekraïne van het gezin Andropov in de zomer van 2018. Ouders Olga en Viktor, Arina (5), Denis (10) en Maksim (nu 15) mochten hun lopende procedures niet in Nederland afwachten. Duizenden inwoners, kerken- en gemeenteraad schaarden zich achter deze hier in 17 jaar gewortelde familie. Om hen praktisch, mentaal en vooral juridisch te steunen, start het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg een actie. Via uitgezet.nl is een gironummer geopend.

door Simon Dijk

Veel inwoners voelden dat de uitzetting van het gezin onrechtvaardig was. Naar een land waar de situatie voor deze etnische Russen steeds onstabieler is. De dreigende aanhouding, het oppakken, verhoren, detentie en uitzetten beschadigde de kinderen enorm. ,,Wat deden wij verkeerd, was een natuurlijke vraag die bij hen opkwam." Zo sprak burgemeester Gerdo van Grootheest met andere kinderen die hetzelfde vroegen: ,,Worden wij misschien ook uitgezet?" Ook hun zekerheid waar elk kind recht op heeft, werd weggenomen. In januari besloot de rechtbank Utrecht in een bodemzaak het kinderbelang niet zwaarder te laten wegen, dan het belang van de staat bij de uitvoering van het huidig migratiebeleid. Tegen deze terughoudende toetsing gaat de familie in hoger beroep bij de Raad van State.

IN ACTIE In het Burgerinitiatief zijn ouders, kerken en politiek verenigd. Samen met 150 Kinderpardon-gemeenten doen zij een beroep op een rechtvaardige uitvoering van wetten. Kerkleden spreken in de Bethelkerk te Den Haag, waar een doorlopende kerkdienst een gezin beschermt tegen uitzetting. Ook neemt het Burgerinitiatief deel aan wakes bij detentiecentra.

Met kinderen die niet naar school kunnen vanwege taalprobleem en gebrek aan begeleiding voor de taalontwikkelingsstoornis van Maksim, vecht het gezin nog voor hun rechten en bestaan. Daarom vraagt het Burgerinitiatief om steun voor juridische en psychische hulp (in Kiev weer gestart), taalles, documenten en in de eerste levensbehoeften. Via Uitgezet.nl zijn donaties daarom van harte welkom. Informatie: www.burgerinitiatiefkinderpardon.nl (ook op facebook).