Actiedag specialisten Ziekenhuis rivierendland in loondienst

TIEL Medisch specialisten in dienstverband (en andere beroepsgroepen met een inkomen boven de 100.000 euro) hebben aangekondigd op dinsdag 21 juni een zondagsdienst te houden. Die dag ontvangen ze geen patiënten op de polikliniek met uitzondering van de spoedeisende en acute zorg. Hiermee willen de specialisten bereiken dat de overheidsbezuiniging op de pensioenen boven de 100.000 euro volledig door de ziekenhuizen wordt gecompenseerd.

De artsen binnen Ziekenhuis Rivierenland die deelnemen aan de acties hebben de Raad van Bestuur verzekerd dat de acties geen effect hebben op spoedeisende en acute zorg. De poliklinische consulten die op deze dag gepland staan, zullen echter helaas worden afgezegd en naar een later moment worden verschoven. Specialisten die niet in loondienst zijn voeren geen actie.

Sinds 1 januari 2015 heeft de overheid verboden dat er collectief en fiscaalvriendelijk pensioen wordt opgebouwd over het inkomensdeel boven de 100.000 euro. Hierdoor hoeft er over dat hoogste deel van het inkomen ook geen pensioenpremie meer betaald te worden. De medisch specialisten willen dat de ziekenhuizen alle pensioenpremies die niet meer betaald worden naar hen overmaakt, ondanks dat de overheid hiervan een deel als bezuiniging inboekt.

Het werknemersdeel van de vrijvallende pensioenpremie wordt niet meer ingehouden op het salaris van de medisch specialist. Het ziekenhuis hoeft het werkgeversdeel niet meer te betalen. De overheid heeft dit voordeel geneutraliseerd in een bezuinigingsopdracht, waardoor de ziekenhuizen het nadeel voor de artsen in loondienst in beperkte mate kunnen compenseren.

De ziekenhuizen hoeven niet beter te worden van deze pensioenmaatregel, maar ook niet slechter. Dit laatste is wel het geval als de ziekenhuizen de medisch specialisten volledig zouden compenseren. Dat kost extra geld en dat geld moet ergens gevonden worden.

De verwachting is dat de partijen snel weer met elkaar aan tafel zitten om daar, op basis van redelijkheid en billijkheid, te zoeken naar een uitweg in dit geschil zonder dat patiënten hinder ondervinden.