• Drukte bij de Action, die veel mensen uit de regio aantrekt

    Anne Vergouwen

Action mogelijk nieuwe publiekstrekker voor binnenstad

CULEMBORG De gemeente komt met een vervolg op het bestemmingsplan Spoorzone, waarin Action naar het centrum verhuist en Albert Heijn naar Spoorzone West. De meningen hierover zijn sterk verdeeld. De gemeenteraad bespreekt het plan tijdens de voorbespreking op donderdag 17 november en beslist op z'n vroegst januari 2017.

door Brigitte Vergouwen

De nieuwe Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk het bestemmingsplan Spoorzone als experiment nieuw leven in te blazen, zo blijkt uit de informatienotitie van het college aan de gemeenteraad. Het wegvallen van de functies kantoren en grootschalige detailhandel zoals Action is het grootste verschil met het vorige bestemmingsplan. In het plan is ruimte voor een supermarkt, stationsgerelateerde detailhandel en horeca, bedrijfsruimte en leisure, maatschappelijke en commerciële dienstverlening.

Als het bestemmingsplan doorgaat, vergroot Albert Heijn haar winkeloppervlakte met 700m2. Er komt ook ruimte voor kleinere stationsgerelateerde detailhandel. In totaal 600m2 te verdelen in maximaal 100m2 per unit. Ter vergelijking: de Primera aan de Markt is ongeveer 100m2.

Tot en met het jaar 2035 blijft het inwonersaantal van Culemborg nagenoeg hetzelfde, 27.500 (Primos, 2016). Dit betekent dat hetzelfde aantal inwoners dat nu in Culemborg winkelt en haar boodschappen doet straks vier winkelcentra heeft. De meningen zijn sterk verdeeld of dit een nadelig effect heeft voor de bestaande middenstand. De gemeente is van mening dat de gebieden voldoende afstand van elkaar hebben zodat de bestaande middenstand geen omzetverlies lijdt.

De winkels die zich in Spoorzone West mogen vestigen, zijn winkels zoals men die tegenkomt op andere stations. De kans op winkels met het zelfde aanbod in de binnenstad is groot. Harry Buur sr. van Belangen Behartiging Bruisend Culemborg (BBBC): ,,Koester wat je hebt. Diversiteit in het aanbod van winkels is belangrijk voor het winkelhart van de stad. Als er te veel dezelfde winkels of ondernemers zijn met hetzelfde aanbod moet je de omzet delen. Dit gaat ten koste van de bestaande ondernemers." In de notitie staat als voorbeeld een bioscoop met vier doeken. Als dit doorgaat, is het de vraag wat dit voor de Fransche school betekent.

Buur: ,,De Vereniging Ondernemers Culemborg doet veel goede dingen zoals de intocht van Sinterklaas, de feestverlichting, Culemborg ZO.nl en de samenwerking met de gemeente aan het actieplan van de binnenstadsvisie." Dit laatste is opgesteld om de binnenstad aantrekkelijker te maken.

Als Albert Heijn verhuist naar de Spoorzone, verhuist Action naar het centrum. Hiermee blijft er in het centrum een publiekstrekker. Per 17 november verloopt het huurcontract dat de Action nu heeft voor haar vestiging aan de Houtweg. Volgens de gemeente kan binnen de nieuwe wet Action aan de Houtweg blijven totdat zij naar de Boerenstraat verhuist.