• Action

Action naar de binnenstad, AH naar Spoorzone

CULEMBORG Volgens het nieuwe plan van de gemeente verhuist Albert Heijn alsnog naar de Spoorzone en komt publiekstrekker Action naar de Boerenstraat waar nu Albert Heijn is gevestigd. De raad moet het plan nog bespreken en goedkeuren. De voorbespreking in de raad is op donderdag 17 november.

door Brigitte Vergouwen

De nieuwe Crisis en Herstelwet maakt het mogelijk het bestemmingsplanplan voor de Spoorzone nieuw leven in te blazen. Dit bestemmingsplan geldt als experiment binnen de nieuwe wet. Dit betekent onder meer dat de doorlooptijd van het plan 20 jaar is in plaats van de gebruikelijke 10 jaar. Het college wil in het nieuwe plan een aantal voorwaarden opnemen die het nog nader wil uitwerken met ontwikkelaar en andere partners. Deze voorwaarden zijn de vestiging van een nieuwe publiekstrekker in het pand aan de Boerenstraat; afspraken maken over het gefaseerd realiseren van de 600m2 stationsgerelateerde detailhandel; en om de tussentijdse gebiedskwaliteit te borgen wordt een kwaliteitsteam met onafhankelijk voorzitter/adviseur in het leven geroepen.

Als Albert Heijn verhuist naar de Spoorzone, verhuist Action naar het centrum. Hiermee blijft er in het centrum een publiekstrekker. Per 17 november verloopt het huurcontract dat de Action nu heeft voor haar vestiging aan de Houtweg. Door een contract tussen Ahold Company en Action kan binnen de nieuwe wet Action aan de Houtweg blijven totdat zij naar de Boerenstraat verhuist.

Meer informatie, inclusief een reactie vanuit het VOC in de papieren versie van woensdag 16 november.