• De Roos
  • De Roos

Eerste dodenwandeling in Culemborg

CULEMBORG In alle eeuwen dat er geleefd is in Culemborg is er dus ook gestorven en begraven. De Roos van Culemborg presenteert in de gedachtenismaand november het Orfeus-project, het verhaal van de man die zich niet neer kon leggen bij het verlies van zijn vrouw. Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, de historische vereniging van de Lekstad, organiseert met de Roos de eerste Culemborgse dodenwandeling en wel op zaterdag 23 november. Vertrek Kattenstraat 12, 14.00 uur. Maximum aantal deelnemers: 20. Aanmelden via aanmelden@voetvanoudheusden.nl. Daarop volgt een bevestiging. Een tweede wandeling vindt eventueel plaats om 16.00 uur. Deelname is gratis, de hoed gaat rond.

De deelnemers wandelen door de binnenstad en lopen langs plekken die een bepaalde betekenis hebben met het oog op het thema. Wie weet van de blauwe steen? Waar ligt vrouwe Elisabeth? Waar lagen de kerkhoven oorspronkelijk? Wat zijn rijke stinkers. Waar lagen Culemborgers negen lagen op elkaar begraven? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de wandeling. Reisleider is Hans Saan, voorzitter van het Genootschap. De verhalen over dood en begraven worden verteld door de bij uitstek deskundige Bert Blommers en Yvonne Jakobs.