• Movies that Matter

    Movies that Matter

Praat mee over discriminatie

CULEMBORG Ook in Culemborg hebben jonge en oudere mensen te maken met discriminatie. De plaatselijke werkgroep Amnesty International roept inwoners op om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ervaringen delen en praten over wat het vraagstuk is en hoe we ermee om kunnen gaan. Daarom is er op 25 september een speciale avond in Theater "De Fransche School" in Culemborg met film en dialoog.

door Simon Dijk

De film heet "Ik alleen in de klas" van de organisatie "Movies that Matter" die door middel van films aandacht geeft aan de Rechten van de Mens. Het verhaal gaat over een groep jonge mensen van diverse culturele afkomst die discriminatie hebben ervaren. Zo realistisch dat het publiek zich sterk bij deze jonge mensen betrokken gaat voelen. De producent laat niet alleen het probleem zien, maar vooral ook hoe mensen dat samen kunnen aanpakken en er positief mee om kunnen gaan.

Na de pauze is er o.l.v. een medewerker van Amnesty een gesprek in de vorm van een dialoog. Geen debat, maar een manier om kennis te nemen van elkaars zienswijzen. Zo kunnen we van elkaar leren. Deze dialoog is bedoeld als start van dialooggesprekken met de inwoners na deze filmavond. Het gaat dan om gesprekken met 10 tot 15 personen over discriminatie, veiligheid en vluchtelingen.

De filmavond start om 19.45 uur. Afsluiting is om circa 22.00 uur met de mogelijkheid om informeel na te praten. De toegang is vrij en deelnemers ontvangen voor rekening van Amnesty koffie of thee. Reserveren is vanwege de beperkte ruimte gewenst en kan via: www.culemborg.amnesty.nl Voor nadere informatie Rika Visser, contactpersoon van de werkgroep, tel.: 06-20179551.