• Sociaal Domein Culemborg

Adviesraad Sociaal Domein van start in Culemborg

CULEMBORG Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Culemborg hebben besloten een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein in te stellen. Deze neemt de plaats in van de huidige Wmo-raad en de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand. De nieuwe adviesraad sociaal domein is op 14 september geïnstalleerd.

Wethouder Fouad Sidali, portefeuillehouder sociaal domein van de gemeente Culemborg, is blij met deze nieuwe adviesraad, die de verschillende onderdelen van het sociaal domein bestrijkt: ,,Integraliteit en samenwerking in het sociaal domein is een lang gekoesterde wens van mij. Verbindingen tussen de verschillende domeinen zorgen voor betere en duurzame resultaten voor onze inwoners. Goed dat de Adviesraad Sociaal Domein dat nu ook weerspiegelt."

De nieuwe adviesraad geeft namens de inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij

zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk & inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden & opgroeien (jeugdhulp). Met haar adviezen wil de adviesraad eraan bijdragen dat iedereen in Culemborg

zelfstandig op eigen kracht kan meedoen in de samenleving

De nieuwe adviesraad sociaal domein is nog niet voltallig. Voor de zgn. clusters "Jeugd" en "Wmo" worden nog nieuwe leden gezocht. Ga voor meer informatie over de nieuwe adviesraad Sociaal Domein én de vacature naar www.

adviesraadsociaaldomeinculemborg.nl.