• Jos van Zutphen in zijn werkkamer

    Eric Jansen

Afscheid van Jos van Zutphen

CULEMBORG Op 11 januari neemt Jos van Zutphen als directeur-bestuurder afscheid van de Stichting R.K. Primair Onderwijs en de Stichting R.K. Peuterspeelzalen. Het is tevens het moment waarop beide stichtingen fuseren met Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) -die negen scholen heeft in de Betuwe- en kinderopvangorganisatie KaKa.

door Eric Jansen

Van Zutphen stopt, omdat hij pensioengerechtigd is. Hij wordt opgevolgd door SKOR-bestuurder Maurice Gloudi. De samenwerking tussen SKOR en Kaka garandeert de continuïteit van de drie rooms-katholieke Kindcentra in Culemborg.

LOOPBAAN

In 1977 begon van Zutphen zijn loopbaan als leerkracht op de Augustinusschool. Na enkele jaren ging hij naar de Jozefschool, waar hij later directeur werd en bleef lesgeven tot 2002. Zijn takenpakket groeide met het directeurschap van de 'Palster'; uiteindelijk werd hij bestuurder van beide scholen.

Ondanks dat lesgeven hem jarenlang goed paste, ging van Zutphen deze kant op. Betrokkenheid bij zijn organisaties, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en visie op het onderwijs zorgden voor de ambitie invloed te willen uitoefenen. Van Zutphen: ,,Ik vind het prettig collega's sturing te geven, te enthousiasmeren en samen te werken."

GEMEENTERAAD Verwonderlijk was het dan ook niet dat Van Zutphen naast zijn eigenlijke baan nevenfuncties kreeg. Zo zat hij twintig jaar in de Culemborgse gemeenteraad namens het CDA; eerst als raadslid, later als fractievoorzitter. Ook was hij voorzitter van de Stichting Schuldhulpmaatje. En van daaruit is hij nog bestuurder bij Stichting Noodfonds Culemborg. Vijf jaar geleden werd hij bestuurslid en sinds een jaar voorzitter bij Stichting 'Samen Verder'. Voor de vervoerstak 'Klaartje' is hij ook nog sinds zeventien jaar chauffeur.

Met al deze ervaring heeft Van Zutphen wel zijn kijk op het bestuurlijk leven in Culemborg: ,,Het zijn nooit organisaties die samenwerken, maar mensen! Ik heb in al die jaren meegemaakt hoe in Culemborg de samenwerking in het onderwijs heel goed is geworden zonder dat de eigen identiteit verloochend werd. Mooie voorbeelden zijn het Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid, het Brede School concept, de Plusklassen en het project Duurzame Scholen."

STILZITTEN Stilzitten blijkt moeilijk voor van Zutphen, die jarenlang werkweken maakte van minstens zestig uur, naast zijn gezin en sporten. ,,Ik zie op tegen stoppen met werken, omdat ik het altijd met zoveel plezier heb gedaan. Werken was mijn hobby. Daarnaast kan ik me nog moeilijk voorstellen wat je zonder werk de hele dag zinvol moet doen." Van Zutphen heeft 'Samen Verder' ook daarom al beloofd meer tijd in zijn functie te gaan steken. ,,Wel krijg ik meer tijd voor mijn andere passie -de racefiets- en hopelijk meer rust om te genieten van mijn gezin. De druk van mijn agenda zal ik niet missen, wel mijn collega's!"

De afscheidsreceptie van Jos van Zutphen vindt plaats op 11 januari van 16.00 tot 18.00 uur in de Jozefschool en is voor ieder toegankelijk.