• BDU

Afspraak Menzis en Ziekenhuis Rivierenland

TIEL Zorgverzekeraar Menzis en Ziekenhuis Rivierenland hebben afgelopen maandag 14 november de productie-afspraak voor 2017 bekrachtigd. Hiermee kunnen de Menzis verzekerden ook in 2017 gebruik blijven maken van de medisch specialistische dienstverlening van het ziekenhuis.

Ziekenhuis Rivierenland en Menzis hebben hiermee de afspraak voor 2017 ruim binnen de door de overheid gestelde deadline gerealiseerd .

De gemaakte afspraak is daarnaast een opmaat voor een verdere visiedeling en samenwerking die beide partijen in een meerjarenovereenkomst voor ogen staat.