• Johan van Beek

Afvalstoffenheffing 2018 meer afhankelijk van afval scheiden

CULEMBORG De Avri-gemeenten hebben de begroting van Avri voor 2018 vastgesteld. In de begroting wordt de afvalstoffenheffing voor 2018 genoemd. De gemeenten willen stimuleren dat steeds meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Daarom hebben zij besloten om het variabele deel van de afvalstoffenheffing (betalen per keer dat men restafval aanbiedt) met ingang van 2018 zwaarder te laten wegen in de totale heffing.

In de begroting is de prognose opgenomen dat het vaste tarief in 2018 met €4,- wordt verhoogd. Het aanbieden van restafval wordt volgend jaar voor het eerst duurder. Zo gaat men bijvoorbeeld voor het laten legen van een 240 liter restafvalcontainer €7,- betalen in 2018. In 2017 was dit €6,-. De gemeenten willen hiermee bereiken dat het voor inwoners aantrekkelijker wordt om minder restafval aan te bieden. Overigens stellen de gemeenten de tarieven van de afvalstoffenheffing pas in december definitief vast. Gemiddeld zal de afvalstoffenheffing naar verwachting met €12,- stijgen. Echter hoe beter een inwoner afval scheidt, hoe minder hij betaalt. Voor inwoners betekent de gemiddelde stijging dus niet automatisch een hogere rekening.

Minder opbrengst kunststof verpakkingen

Door de stijging van de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat afval scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter veel hoger zijn en sterker stijgen als het afval minder goed wordt gescheiden. Dat de afvalstoffenheffing stijgt, komt voornamelijk doordat in het verleden reserves (incidentele middelen) van Avri zijn ingezet om stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners te verminderen. Nu die reserves bijna leeg zijn, stijgt de afvalstoffenheffing. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing door een daling van de vergoedingen die ontvangen worden voor kunststof verpakkingen en door reguliere prijsindexeringen.

Steeds minder restafval

Inwoners bieden al drie jaar op rij steeds minder vaak restafval aan. Zo stond de restafvalcontainer van 140 liter in 2016 gemiddeld 2x keer minder vaak aan de weg om geleegd te worden dan in 2014. Ook het aantal keer dat men restafval in de ondergrondse container gooit neemt af; van 42x in 2014 naar 35 x in 2016. In de begroting houdt Avri rekening met een verdere daling van het restafval-aanbod van 5%. Deze trend past in het beleid van de gemeenten om in 2020 nog maar 75 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren.

De afvalstoffenheffing is in 2018 nog altijd ruim €70,- lager dan in 2010. Dat komt door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door scherpe contracten voor afvalverwerking en dankzij de toegenomen bedrijfsefficiency. De gemiddelde afvalstoffenheffing in de Avri-gemeenten is €199,- en ligt daarmee nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde van €239,-.

Kijk voor de volledige begroting op avri.nl.