• Maquette van de Agora ruimte op het KWC.

    KWC

Agora samenwerking KWC en CPOB

CULEMBORG Samen met het Koningin Wilhelmina College in Culemborg is Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe- en Bommelerwaard voornemens om in het schooljaar 2019-2020 een Agora voorziening voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs te starten op het KWC. Op het KWC is al een Agora afdeling, waardoor het mogelijk wordt in samenwerking de leeromgeving van leerlingen vorm te geven.

In Roermond is een aantal jaar geleden VO school Niekée begonnen met een Agora afdeling met als doel het aanbieden van een nieuwe vorm van onderwijs, waarbij het gaat om zeer persoonlijk leren, het zoeken naar maatwerk voor ieder kind.

Agora onderwijs gaat niet uit van bestaande kaders maar vanuit anders denken. Onderwijs dat dus niet persé plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. Leerlingen van diverse niveaus en leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. Vaardigheden zijn hierbij minstens zo belangrijk als kennis. Op Agora vinden ontmoetingen, verbazing en inspiratie plaats. Iedereen wordt met respect ongelijk behandeld. Het ultieme doel van het onderwijs is dat kinderen onbevreesd en vol vertrouwen de onzekerheden van de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Er wordt vertrouwd op de nieuwsgierigheid en natuurlijke wil van kinderen om te leren. Dit mogen ze in vrijheid doen. De coach begeleidt kinderen door hen vaardigheden aan te bieden die nodig zijn voor een leven lang leren. Het kind gaat op zoek naar zijn talenten en ambities. Dit doen ze door challenges aan te gaan in de 5 verschillende Agora werelden: kunstzinnig, wetenschappelijk, spiritueel, maatschappelijk en de sociaal/ethische wereld.

Binnen Agora werken kinderen van verschillende leeftijden en niveaus in een groep kinderen onder begeleiding van een vaste coach. Ouders en partners uit de samenleving zijn nodig als experts in het onderwijs. Ouderparticipatie staat hoog in het vaandel bij Agora.

Agora vanaf 10 jaar is voor kinderen van groep 7 en 8. Op dinsdag 16 april is er een informatieavond voor geïnteresseerde ouders. Info: agora@cpob.nl