• Een schets van de ondernemers van de situatie waarin de AH volgens hen wel aan de Boerenstraat zou passen. Dit laat ook zien dat er ruimte is voor parkeren e.d.

    BBBC

'Als plan Spoorzone doorgaat, is Culemborg in negatieve zin uniek'

CULEMBORG Wat de ondernemers van Culemborg willen als het om het bestemmingsplan Spoorzone West gaat, is duidelijk ,,Een evenwichtige verdeling van het aantal m2 aan detailhandel en horeca in Culemborg; geen vierde winkelcentrum, maar een sterke binnenstad met Action en een verbouwde AH, beide in de Boerenstraat."

Aan het woord zijn Giel Smits, voorzitter Winkeliersvereniging Parijsch, Kees Boelhouwer, voorzitter VOC, Tim Colijn, bestuurslid winkeliersvereniging Chopinplein en Harry Buur voorzitter BBBC. Met het oog op het naderende debat op 26 januari in de gemeenteraad geven zij voor de eerste keer gezamenlijk een interview. Alle uitspraken in dit interview nemen zij dan ook gezamenlijk voor hun rekening. ,,Wij willen zorgen dat de binnenstad van Culemborg levendig is en blijft."

,,Spoorzone West wordt drie keer groter dan winkelcentrum Chopinplein of winkelcentrum Parijsch", aldus Buur ,,We hebben zowel in de binnenstad als op het Chopinplein leegstand. Spoorzone West biedt ruimte voor 600m2 stationsgerelateerde detailhandel, maar ook aan 1500m2 commerciële dienstverlening. Dat zijn winkels als een makelaar, kapsalon, reisbureau, opticien, hypotheekadviseur en ga zo maar door. De kans is groot dat ook dit soort winkels vertrekken uit de binnenstad en verhuizen naar de Spoorzone of moeten concurreren met nieuwe toetreders. Zeker omdat bij het station ruimschoots en gratis (voor de deur) parkeren is in tegenstelling tot de binnenstad."

BOERENSTRAAT ,,Voor een sterke binnenstad is er voor AH ook plaats in de Boerenstraat aan de overzijde van waar AH nu zit. De gemeente heeft daar een braakliggend terrein in eigendom dat voldoende ruimte biedt voor een grotere vestiging van AH van 1800m2. Er is zelfs ruimte voor inpandig laden en lossen zodat overlast ook tot een minimum beperkt blijft. Action gaat dan in de oude locatie van AH. Rapporten wijzen uit dat AH tweemaal meer bezoekers trekt dan Action. Deze nieuwbouw brengt trouwens geld in het laatje van de gemeente, wat weer gebruikt kan worden voor nieuwe realistische plannen met de Spoorzone."

Om hun verhaal te onderbouwen hebben de ondernemers het Vakcentrum Bedrijfsadvies opdracht gegeven de effecten van het bestemmingsplan op de bestaande detailhandel te onderzoeken. ,,In tegenstelling tot het door de projectontwikkelaar geleverde rapport laat dit rapport zien dat er geen ruimte is voor een vierde winkelcentrum. Wethouder Van Oorschot wilde niet serieus naar dit rapport kijken, laat staan naar de tekeningen die wij hebben laten maken voor een AH en Action in de Boerenstraat. Het is bijzonder teleurstellend dat de gemeente Culemborg de door minister Kamp aangeboden retailagenda terzijde schuift en denkt het zelfstandig beter te weten dan wat er landelijk gebeurt. Als het plan Spoorzone ooit doorgaat, is Culemborg in negatieve zin uniek in Nederland, waar alle steden zich maximaal inspannen om juist in het centrum  een maximale diversiteit (groot en klein) aan winkels te realiseren. Ook de drie ouderenbonden hebben geprotesteerd bij de gemeente. Deze ontwikkeling is niet in het belang van Culemborg."

'Markt blijft behoren tot ons kernwinkelgebied'

In een reactie* op het interview zegt wethouder Collin Stolwijk: Wethouder Collin Stolwijk: "Het is van belang voor de stad om de stationsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Het is immers een belangrijk gebied voor de stad, voor onze inwoners, voor de vele reizigers die van het station gebruik maken en voor bezoekers van de stationsomgeving. Een aantrekkelijk stationsgebied Culemborg ook aantrekkelijk voor bezoekers of dagjesmensen. Tegelijkertijd zetten we in op de binnenstad. De Markt blijft behoren tot ons kernwinkelgebied.Een van de speerpunten van de binnenstadsvisie is het toevoegen van beleving en levendigheid. Dat trekt meer publiek, meer consumenten en is een positieve impuls voor de detailhandel. We voeren overigens nu al in grote lijnen uit wat in een retaildeal zou worden vastgelegd.

Juist de komst van Action als publiekstrekker naar de binnenstad is een extra impuls. De klanten van de Action, die niet alleen uit Culemborg maar ook uit de regio komen, kunnen gemakkelijker een combinatiebezoek brengen aan de binnenstad. De Spoorzone is een aanvullende ontwikkeling en gaat niet ten koste van de binnenstad of de bestaande detailhandel. De geplande detailhandel in de Spoorzone gaat om verplaatsing van detailhandel (supermarkt) of om stationsgebonden detailhandel gericht op de reizigers. Dan gaat om een kleine winkel van maximaal 100 m2. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er bestaande detaillisten zijn die hier een nevenvestiging (zoals 'to Go') zouden kunnen openen. Bovendien worden de vierkante meters die de Action op Pavijen achterlaat niet meer als detailhandel ingevuld.

De heer Van Oorschot heeft de heer Buur laten weten dat het onderzoek naar verplaatsen van AH naar de overkant wat hem betreft niet relevant is, omdat de AH zelf heeft aangegeven naar de Spoorzone te willen verhuizen. AH ziet geen toekomst voor zichzelf in de binnenstad. Besluiten hierover zijn in het verleden al genomen.. Op de locatie aan de overzijde in de Boerenstraat loopt AH tegen dezelfde problemen aan als op de huidige locatie. De bedoelde locatie is bovendien te klein. Er past weliswaar een gebouw op van 2.000 m2, maar voor het functioneren van een full-service supermarkt is ook nog ruimte nodig voor parkeren, expeditie, ruimte voor vrachtwagens om rond te rijden en parkeren van fietsen.

De Spoorzone , inclusief De Gelderlandfabriek, vormt de verbinding tussen Pavijen, het centrum en de wijkwinkelcentra. In het OndernemersLab aan de westzijde krijgen verschillende initiatieven een kans, zoals bijvoorbeeld 'Oesterzwammen kweken op koffiedik' door Camiel Heunks en 'Brood Leeft' van Peter Voshol. Daarnaast heeft het behouden van de Action, het uitbreiden van de AH en het toevoegen van nieuwe functies, zoals op het gebied van leisure, een positief effect op de werkgelegenheid in Culemborg.

*In de papieren uitgave van deze week van de Culemborgse Courant is een verkeerde versie van de gemeentelijke reactie terechtgekomen. Hierboven staat de correcte versie.