• Theo van Dam

Alternatief plan voor behoud zwembad De Waterlinie

CULEMBORG Stichting Zwembad Culemborg (SZC) komt met een alternatief plan om zwembad De Waterlinie open te houden. Het plan hiervoor wordt betrokken bij de beraadslagingen in de commissievergadering op 6 juni en in de besluitvorming op 20 juni door de gemeenteraad. Het SZC-bestuur maakt donderdag 6 juni tijdens de commissievergadering gebruik van het inspreekrecht om de politiek te overtuigen dit plan te mogen uitvoeren.

Eind 2018 heeft SZC het college van de gemeente Culemborg verzocht om een structurele subsidieverhoging vanaf 2019. Op basis van dit verzoek heeft het college het bureau Praesentis verzocht een nadere analyse te geven van de situatie waarin de Stichting zich bevindt. Vervolgens kwam college met een voorstel dat het feitelijke eind van De Waterlinie zou betekenen: het verstrekken van een eenmalig gemeentelijk krediet, met een maximum van 500.000 euro, waarbij zwembad De Waterlinie sluit op termijn (uiterlijk 1 juli 2020).

ONAANVAARDBAAR SZC zegt met verbazing en ontzetting van dit raadsvoorstel kennisgenomen te hebben  en meent dat dit onaanvaardbaar is. Daarop is SZC gaan werken aan een alternatief plan en dat kent onder meer de volgende onderdelen:  SZC beheert het gebouw en de gemeentelijke subsidie blijft in basis gelijk, namelijk 278.000 euro (geïndexeerd per jaar). Daarnaast zou de gehele exploitatie moeten worden overgenomen door een 'professionele partij' voor een periode van minimaal 5 jaar. Daarbij moeten wel offers worden gebracht: bijvoorbeeld minder openstellingsuren en een besparing op de gemiddelde onderhoudskosten.

ZWEMLESSEN De nadruk wordt in het alternatieve plan gelegd op zwemlessen en begeleide doelgroepactiviteiten. Voor georganiseerde gebruikers als de zwemclub heeft dit alles geen substantiële gevolgen, hoewel een beperkte tariefsverhoging niet is uit te sluiten. Georganiseerde gebruikers, verenigingen en scholen, hebben zich volgens SZC unaniem positief uitgesproken over het initiatief.

Er wordt nu volgens SZC naar gestreefd om voor 20 juni een beter inzicht te hebben in concrete wensen en mogelijkheden bij mogelijke contractpartijen. Dit zal moeten leiden tot een intentieovereenkomst medio juli 2019 of zoveel eerder als mogelijk. Voor zowel SZC als de potentiële contractpartij is het van groot belang dat direct met ingang van het nieuwe zwemseizoen in september 2019 kan worden gestart met in elk geval de zwemlessen.

SZC zegt in commissie en raad alles op alles te gaan zetten om goedkeuring en steun te krijgen om dit alternatieve plan uit te voeren.