• Taalheld José wordt geïnterviewd

    Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Ambassadeurs "zonder diploma" presenteren zich

CULEMBORG In de zaal van wijkcentrum de Salaamander waren afgevaardigden van Rijnbrink, Samenwerkende Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, ROC's, Gelderse gemeenten en provincie Gelderland om te luisteren naar de ambassadeurs van de strijd tegen laaggeletterdheid.

Maar eerst sprak wethouder Simon Buwalda over deze actie. Hij vond het fijn dat juist in Culemborg de start van "Gelderland Geletterd" mocht plaatsvinden. Hij beloofde dat Culemborg juist op de gemeentewebsite, in de voorlichting en dergelijke er meer aandacht aan gaat besteden om makkelijk leesbare tekst te brengen.

Carola Eikenhout mocht drie geselecteerde laaggeletterden interviewen. Addie was enthousiast en had zelfs al gedichten geschreven, die hij voorlas. Misschien brengt hij een gedichtenbundel uit. José geniet zelfs landelijke bekendheid en was tot taalheld van Nederland uitgeroepen. Michelle, ten slotte, vroeg aan de aanwezigen wie er diploma's hadden. Waarop zij antwoordde: ,,Maar wij zijn ambassadeurs zonder diploma."

Hierna was het tijd voor wethouder Simon Buwalda om de estafettestok over te dragen aan de wethouder van West Maas en Waal, waarna van gedachten werd gewisseld onder het genot van een hapje en drankje.