• familie Andropov

Andropovs worden over twee dagen uitgezet

ZEIST Maksim en Denis Andropov zijn opgepakt door de vreemdelingenpolitie Amersfoort en samen meegenomen naar het detentiecentrum Zeist. Ze waren in Amersfoort vanwege hun meldplicht. De voorgenomen uitzetting is het gevolg van de afwijzing van het beroep wat gedaan werd om een verblijfsvergunning om humanitaire redenen. Een vergunning om studieredenen hier vanwege de benodigde begeleiding bij een taalontwikkelingsstoornis. Hiertegen kan bezwaar aangetekend worden, maar dit bezwaar mag niet in Nederland worden afgewacht. De jongens zullen over twee dagen uitgezet worden.

Moeder Olga zegt dat juridisch adviseur King nog geen antwoord heeft gekregen van de IND over de situatie. Gisteren nog hadden de kinderen een gesprek met het NIDOS, de jeugdinstelling die op dit moment de voogdij heeft. Dit gesprek ging vooral over hun mogelijke vertrek naar de OekraÏne en over het verbod wat hen door NIDOS werd opgelegd om in de media te verschijnen.