Anjeractie van 29 mei tot en met 4 juni

CULEMBORG Het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Gelderland collecteert van 29 mei tot en met 4 juni in Gelderland. Onder de naam 'Anjeractie' collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuur in de regio.

Met ingang van dit jaar is de helft van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende organisatie. Het overige geld is bestemd voor Gelderse projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio.

Collecteren voor cultuur en natuur in Nederland wordt in 2016 nog leuker. Het Cultuurfonds heeft nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven.

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo'n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun organisatie én voor het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Daarbij zijn ook vele regionale en lokale initiatieven. Zo ondersteunt het Cultuurfonds bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten voor de plaatselijke muziekvereniging, nieuwe festivals, bijzondere concerten, theaterproducties, een vogelkijkhut of het opzetten van educatieprojecten.

Organisaties die cultuur en natuur een warm hart toedragen en willen collecteren voor het Cultuurfonds zijn van harte welkom om mee te doen. Organisaties die willen collecteren kunnen zich opgeven bij:

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland gelderland@cultuurfonds.nl