Apothekerskwestie in Culemborg

CULEMBORG Apotheek Culemborg heeft zich als nieuwe apotheek vrij in Culemborg gevestigd in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Constantijnlaan. Om gegevens van de cliënten makkelijk in te mogen zien, heeft deze apotheek toestemming gevraagd aan de Culemborgse artsen en apotheken om deze digitaal uit te wisselen. De deelnemende huisartsen hebben hiervoor op 1 april toestemming verleend. De deelnemende apotheken beraden zich nog.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

In de praktijk verzoeken de medewerkers van Apotheek Culemborg regelmatig om gegevens van hun clienten bij de andere apotheken. De andere Culemborgse apotheken geven deze pas na toestemming van de cliënt per fax door. Zo is het voor Apotheek Culemborg vaak lastig om bijvoorbeeld snel te bepalen of iemand allergisch is voor een bepaald medicijn. De brenger van het recept moet wachten of krijgt de medicatie later thuisbezorgd.

Apotheker Wail Shaaban van Apotheek Culemborg vindt dat deze situatie al te lang duurt en wil nu een kort geding aanspannen. Hij vindt dat het belang van de cliënt bij de andere apotheken niet voorop staat en de dossiers van de clienten onderwerp van een concurrentieslag zijn geworden. ,,Laat ik voorop stellen dat de veiligheid nooit in het geding is. Via de fax vragen we een medicatieoverzicht op, maar dat duurt regelmatig twee uren. Als de anderen de medicatiegegevens van patiënten digitaal beschikbaar stellen, werkt dat voor iedereen prettiger. We hebben daar immers al lang toestemming van de artsen voor."

PRIVACY Apotheker Jacqueline Maas van Apotheek Parijsch is zuinig op de privacy van de patient en wijst op de privacywetgeving. Zij vertelt dat iedere patient vooraf schriftelijk toestemming moet verlenen om de gegevens te kunnen verstrekken. Als een client die ingeschreven staat bij Apotheek Parijsch medicatie elders haalt, wordt dezelfde procedure volgens haar in gang gezet. ,,Zo´n fax hoeft maar vijf minuten te duren", benadrukt ze. Maas vertelt desgevraagd dat andersom ook eerst gewacht wordt op een fax van Apotheek Culemborg.

[Meer over de apothekerskewstie in de Culemborgse Courant van woensdag 24 juni.