Apothekerskwestie nadert einde

CULEMBORG Apotheek Culemborg heeft een kort geding aangespannen tegen Apotheek Parijsch en Apotheek de Fonteijn. De inzet is het inzien van cliëntgegevens als een cliënt zich met een recept bij de balie meldt. De twee samenwerkende apotheken stellen hun digitale dossiers met grote vertraging beschikbaar aan Apotheek Culemborg, ondanks het feit dat deze ook deelneemt aan de Culemborgse cluster Medicom Pharmacom. Dit cluster, onder leiding van de Culemborgse huisartsen, heeft Apotheek Culemborg hiervoor wel toestemming verleend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was als nationale toezichthouder van onder andere de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en apotheken op de zitting aanwezig. Dit omdat de NZa de aansluiting van Apotheek Culemborg bij het cluster ziet als een samenwerking waarin ook medische dossiers zonder belemmeringen overlegd kunnen worden. Indien de rechter beslist dat de samenwerking binnen het cluster en het beheer van de cliëntendossiers twee aparte zaken zijn, zal de NZa ook haar advisering landelijk moeten veranderen. Met het inzetten van een kort geding zorgt Apotheek Culemborg er onbedoeld voor dat landelijk jurisprudentie wordt geschapen voor soortgelijke zaken.

De twee andere apotheken zijn van mening dat iedere cliënt toestemming moet verlenen om de cliëntgegevens te kunnen verstrekken. Apotheek Culemborg laat weten dat dit ook aan de balie van deze nieuwe apotheek gebeurt, maar dat daarna veel te lang gewacht moet worden op de uiteindelijke overdracht. Apotheek Culemborg heeft de rechter ook gevraagd zich uit te spreken over eventuele kartelvorming van de bestaande apotheken.

Ondanks het feit dat Apotheek Culemborg stelt dat er behoorlijk wat commerciële schade is geleden door de onrust, is er geen schadeclaim ingediend.

Het kort geding heeft een week geleden plaatsgevonden en de uitspraak wordt eind deze of begin volgende week verwacht. De Culemborgse apothekerskwestie nadert dus haar einde.