• Familie Andropov

Arts IND stelt gesprek kinderen Andropov uit

CULEMBORG Zo goed als mogelijk voorbereid reisden de broers Maksim en Denis Andropov afgelopen donderdag 13 september naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Den Bosch. 26 oktober dient namelijk de zaak over het feit of het gezin de behandeling van hun lopende processen in Nederland had mogen afwachten. De IND wilde de kinderen nu, inmiddels teruggereisd naar Nederland, horen over hun ervaringen. Een arts van de IND bepaalde dat dit niet kan zonder deskundig medisch advies.

door Simon Dijk

Ook landelijk speelt de vraag of kinderen die hier zijn opgegroeid en in het geval van de Andropov's hier zelfs geboren zijn, zonder diepgaand onderzoek over de grens kunnen worden gezet. Of dat sowieso wenselijk is. Zo stelt een betrokkene bij de Culemborgse familie. ,,Het is belangrijk dat de IND-arts de aangeboren belemmeringen, in dit geval op taalgebied, vastgesteld heeft. Een kwetsbaar kind in een vreemd land plaatsen waar de taal onbekend is en de moedertaal (Russisch) van de ouders ongewenst, is uiteraard ook niet gunstig. Daarbij komt dat bij de kinderen door een psychologe in Kiev een trauma is vastgesteld als gevolg van alle gebeurtenissen. Ze zijn in Nederland geboren en stevig geworteld." Moeder Olga laat weten dat Maksim al sinds de basisschool begeleiding krijgt van bureau Kentalis, gespecialiseerd bij belemmeringen bij de taalontwikkeling. Maar wel in de voor hem vertrouwde Nederlandse taal.

ASIELZAAK In een reactie stelt de aanwezige juridisch adviseur van de familie Frank King: ,,Als dit onderzoek op 7 juli was uitgevoerd, dan zou men tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Op grond daarvan had de uitzetting niet mogen worden geëffectueerd. Deze vaststelling maakt nu een belangrijk onderdeel uit van de asielzaak van de familie." Net zoals alle betrokkenen stelt hij het belang van de kinderen voorop. Zoals de kinderombudsvrouw adviseerde om kinderrechten meer te integreren in het asielrecht. In zorgvuldige procedures die, naar mening van politiek commentator Joost Vullings, al de snelste van heel Europa zijn. Maar dan niet zo rigide dat bijna geen kind er aanspraak op kan maken, zoals in het geval van het Kinderpardon. Rechtvaardig maar niet rechtlijnig. Dat is waar de Andropov's op wachten.