• Culemborgse gemeenteraad

    Neeltje van Triest

Begrotingsraad Culemborg in kader van samenwerking

CULEMBORG - De begrotingsraad in Culemborg kenschetst zich door unanieme besluitvorming. De begroting is goedgekeurd en ook alle amendementen en moties, die na allerlei beraadslagingen overeind zijn gebleven, kregen de instemming van de raadsleden.door Neeltje van TriestT @neeltjevtDe VVD opende de beschouwingen met de conclusie dat het  een prestatie van formaat is dat de begroting meerjaren structureel sluitend is. Wel uitte de VVD haar zorg over de bezuiniging voor personeel, indirecte kosten en externe inhuur die vanaf 2017 staat ingeboekt. Het speerpunt van D66  is het creëren van een goede voedingsbodem voor maatschappelijke initiatieven. ,,Dat betekent dat we veel meer openheid moeten bieden over de vraagstukken waar we voor staan, zodat mensen zich uitgenodigd voelen om mee te denken en werken; dat mensen die zelf aan de slag willen, kunnen vinden wat ze nodig hebben op een maatschappelijke marktplaats. En dat betekent dat de gemeente soms ook met geld initiatieven kan versnellen.''De CU vindt het een enigszins onwerkelijke begroting.,, Belangrijke en moeilijke beslissingen rondom de bezuinigingen zijn reeds genomen. De impact van de bezuinigingen en de werkelijke gevolgen van de transities moeten echter nog komen. Het lijkt alsof we ons in het oog van de storm bevinden.''De PvdA: ,,we zijn trots op het feit dat deze raad unaniem heeft ingestemd met de plannen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. De lokale democratie is belangrijker dan ooit. En toch wringt het. Ook in Culemborg loopt een maatschappelijke frontlijn tussen zij die trots zijn op Culemborg en de wegen kennen om daar hun steentje aan bij te dragen, en zij die trots waren op Culemborg. Deze twee groepen zijn met elkaar verwikkeld in een slag om de toekomst. We moeten het doen, samen, met open vizier. Dat is de reden waarom de PvdA wil deelnemen aan een nieuwe coalitie.''Voor het CDA ligt op lokaal niveau de uitdaging en de taak om de democratie weerbaar te maken. ,,Door gezamenlijk initiatieven op te pakken in de stad waardoor vertrouwen ontstaat tussen inwoners onderling en tussen inwoners en de gemeente.''GL blikt vooruit en laat weten dat in 2015 grote veranderingen in Culemborg te zien zijn. De belangrijkste projecten zijn de nieuwe taken op sociaal gebied: de jeugdzorg, de WMO en de nieuwe Participatiewet.De SP mist visie in de begroting op de veranderende rol van de gemeente in het sociale domein en vraagt aandacht voor de toenemende armoede, bestrijding van werkeloosheid en extra geld voor minima.Culemborg Centraak brak een lans voor de jeugdwerkloosheid en veiligheid. De oudere jongeren die geen baan hebben, ondanks hun opleiding of ondanks heel veel moeite.