Beheer van natuurpark De Zump geactualiseerd

CULEMBORG In samenwerking met de Natuur- en vogelwacht Culemborg heeft de gemeente Culemborg het beheerplan voor natuurpark De Zump geactualiseerd.

In 1989 is natuurpark De Zump aangelegd. In het park komen verschillende elementen van het Betuws rivierengebied terug, zoals weilanden, grienden, moeras, bosjes en sloten. De matkop, de grauwe vliegenvanger en de spotvogel zijn bijzondere vogelsoorten die in De Zump voorkomen. De beschermde amfibiesoorten heikikker en poelkikker leven in De Zump, ook waterjuffers komen soms in grote aantallen voor.

Door de kleinschaligheid van het park en de hoeveelheid aan verschillende beheerelementen is een goed beheerplan van belang. Samen met NVWC heeft de gemeente het beheer van De Zump over de afgelopen jaren geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het beheer vereenvoudigd moet worden, zodat er minder snel afgeweken wordt van het beheerplan. In het nieuwe beheerplan is in kaarten en kalenders het periodieke onderhoud van het park opgenomen.

Halverwege 2016 organiseert de Natuur- en Vogelwacht in samenwerking met de gemeente Culemborg een excursie in De Zump. Nadere berichtgeving hierover volgt.