• Martin Smaling

'Behouden kwaliteit Redichemse Waard voorop'

CULEMBORG De raad heeft tijdens de laatste vergadering van deze bestuursperiode de opdracht over de Redichemse Waard die zij op 26 januari 2017 heeft gegeven aan het college aangepast. Het gaat om een verduidelijking van de eerder gemaakte afspraak om met partners tot een gezamenlijke plan voor de Redichemse Waard te komen.

door Brigitte Vergouwen

Aanleiding was de motie ingediend door Jan Peter Roefs, VVD, samen met CDA, SP en ChristenUnie. ,,Wij krijgen veel reacties van inwoners dat zij zich zorgen maken over de Redichemse Waard. De kaders die wij in januari aan het college hebben meegegeven, zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Wij vragen om aanscherping van deze kaders om ongewenste vervuiling tegen te gaan." Rinske van Noortwijk, D66, haalde aan dat de raad in januari voor een gelijk speelveld voor alle gesprekspartners heeft gekozen om zo iedereen aan tafel te krijgen. Zij vroeg om een verduidelijking van de opdracht zodat gesprekspartners aan tafel blijven zitten. Collin Stolwijk, wethouder, ontraadde namens het college deze motie. ,,Deze kan gezien worden als interventie op het lopend proces. Zeker als u spreekt over aanscherpen. Dit kan alleen als alle opgestelde waarden worden versterkt." Daniël Jumelet, ChristenUnie, vroeg om een schorsing en kwam met een gewijzigde motie waarmee de raad unaniem instemde.

OPDRACHT Het eerste onderdeel van de opdracht luidt nu 'Dat kwaliteitsverbetering in de RW leidend is. Er wordt geen slib gestort als dat niet noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Er wordt geen slib gebruikt dat een teruggang in kwaliteit veroorzaakt'. Stolwijk: ,,Het is absoluut onwenselijk dat er onduidelijkheid bestaat. Deze wijziging zien wij als een steun in de rug om gesprekken te continueren in het belang van de Redichemse Waard en in het belang van de stad."