• Bert Blommers

    BDu Media

Benoeming landschapshistoricus Commissie Erfgoed en Ruimte

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft Bert Blommers benoemd als  landschapshistoricus van de Commissie Erfgoed en Ruimte van de gemeente Culemborg. Hij volgt daarmee F.M. van Hemmen op. Blommers is van huis uit historicus en heeft daarnaast veel expertise op het gebied van de historische geografie en het historische landschap van Culemborg en omgeving.

Bert Blommers is voor velen geen onbekende. Als historicus heeft hij vele publicaties op zijn naam staan over verschillende onderwerpen over het historische Culemborg. Daarnaast onderhoudt hij sinds enkele jaren een eigen website waarop de geschiedenis van Culemborg in al zijn facetten centraal staat. De laatste jaren heeft Blommers veel onderzoek gedaan naar het ontstaan en gebruik van het historische landschap rond Culemborg. Verder is hij enige tijd correspondent voor de Culemborgse Courant geweest.

De Commissie Erfgoed en Ruimte (voorheen de Monumentencommissie) adviseert het college van B en W gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op monumenten, archeologie en de cultuurhistorische waarden van de stad en de landelijke omgeving in brede zin. De commissie brengt ook advies uit over verbouwingen en restauraties van beschermde monumenten. Verder adviseert de commissie over nieuwbouwprojecten en grotere bouwaanvragen binnen het beschermde stadsgezicht. Ten slotte brengt de commissie advies uit over de cultuurhistorische paragraaf van bestemmingsplannen.