• De kinderen Andropov wachten op een veilige toekomst.

    familie Andropov

Beroep op veilige toekomst voor de Andropov's

CULEMBORG In een open brief doet Susanna van Citters namens de familie Andropov een beroep op staatssecretaris Mark Harbers de persoonlijke situatie van de kinderen te bezien. Dit omdat het de vraag is of de taalontwikkelingsstoornis van Maksim voldoende is meegewogen, alvorens het Culemborgs gezin na 17 jaar uit te zetten naar de Oekraïne. Nu al maken rapporten van deskundigen duidelijk dat hun toekomst alleen in Nederland ligt.

door Simon Dijk

Van Citters: ,,Afgelopen maandag begeleidde ik de jongens Andropov naar de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) in Den Bosch. Stil en gespannen in de trein. Daar zouden Maksim en zijn 10-jarige broer Dennis gehoord worden. Ze verblijven nu tijdelijk in Nederland omdat hun ouders zagen dat ze eraan onderdoor gingen, geïsoleerd in Kiev. Het gehoor zou gaan over hun ervaringen met de uitzetting en hun verblijf aldaar. Op 13 september bevestigde de arts van de IND al de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van de 14-jarige Maksim. Deze aangeboren belemmering maakt het hem vrijwel onmogelijk om een nieuwe taal aan te leren. Iets wat je ontwikkeling in een vreemd land zal belemmeren als je de woorden om je heen niet begrijpt. Voor deze kinderen geeft dat een onveilig gevoel, je kan je denken en jezelf onvoldoende ontwikkelen. Deze maandag was nog geen deskundige beschikbaar om deze belemmering TOS toe te lichten. Wel stelde de onderzoekende instelling Kentalis alle rapporten al ter beschikking van de IND."

TRÓTS Van Citters vraagt zich af of een gehoor over hun verblijf in Kiev nu nog van extreem belang is. Over hun situatie is al enorm veel bekend. Zo'n bezoek levert weer enorme spanning op. Die situatie kan ondervangen worden door (de rapporten van) deskundigen te laten spreken en de kinderen niet langer te belasten. Om het belang van hun kinderrechten te onderstrepen heeft juridisch adviseur van de familie King het dossier voorgelegd aan de Kinderombudsman. In de wachtruimte van de IND vertelt Maksim (14) nog trots: ,,Ik ben goed in wiskunde, ik sta gemiddeld een 9! Ik wil programmeur worden". Geboren in Nederland ziet hij zijn toekomst heel duidelijk. De hoop is dat Harbers dit ook in zal zien.

De complete open brief hier te lezen.

Wat is TOS?

Een kind met TOS heeft moeite om gevoelens onder woorden te brengen. Daardoor kan het zich vaak onbegrepen en eenzaam voelen en psychisch in de knoop raken. Dit kan zich uiten in onhandelbaar gedrag of juist in zijn of haar schulp kruipen. Onzekerheid en frustratie kunnen leiden tot onaangepast gedrag, waardoor kind en omgeving in een vicieuze cirkel terecht komen.
De gevolgen van TOS voor een kind zijn groter dan alleen het niet kunnen spreken. Taal is ook noodzakelijk voor het denken, voor het ontwikkelen van je identiteit en voor je positie in de samenleving. (bron: stichting hoormij.nl).