• familie Andropov

Beroep tegen uitzetting Andropovs afgewezen

CULEMBORG Woensdag 31 oktober was een enorm geladen dag voor de familie Andropov en vele betrokkenen. Om 10.00 uur deed de Rechtbank Utrecht uitspraak over het punt of de familie hun asielprocedures in Nederland had mogen afwachten. En deze voorlopige uitspraak was negatief.

door Simon Dijk

Juridisch adviseur King: ,,Ik zal een verzoek doen om een voorlopige voorziening. De rechter heeft namelijk geen uitspraak gedaan over een reguliere procedure 'verblijfsvergunning humanitair' die nog loopt. Ook overweeg ik een verblijfsvergunning studie aan te vragen. Oekraïne biedt namelijk niet het soort begeleid onderwijs dat Maksim nu volgt."

VERDRIET De betekenis van de uitspraak is dat de kinderen Maksim en Denis, die eerder op een toeristenvisum terugreisden naar Culemborg, hun asielzaken niet hier mogen afwachten. Maksim moet zich op de dag van de uitspraak melden bij de politie en wordt gevorderd zijn paspoort in te leveren. Bij Olga en de kinderen veroorzaakte de uitspraak een enorm verdriet. Ook is nog onzeker of zij hun visumperiode, die 20 november eindigt, mogen afwachten. Hun terugreisticket is geboekt op die datum.

SCHADE De uitspraak laat wederom zien dat schade aan het uitgezette gezin en vooral aan de kinderen, niet gezien wordt als een reden tot inwilligen van de asielaanvraag. Schade en schending van Kinderrechten die lokaal en landelijk tot steeds meer bezwaren leiden. Een beroep op rechters en politiek om daar juist wel rekening mee te houden. Sander Schuitemaker van Defence For Children stelt hierover: ,,Bijzonder triest hoe de IND met de rechten van de kinderen omgaat. Ik ben bang dat het voornemen van de IND in lijn is met de jurisprudentie van onze hoogste rechter de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De IND stelt dat de ontwikkeling en schade aan met name Maksim geen rol kan spelen bij de beoordeling van een asielaanvraag. Dat heeft de Afdeling ook overwogen in de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick op 24 augustus 2018 waarnaar de IND ook verwijst in het voornemen. Op dit standpunt is de nodige kritiek gekomen vanuit de wetenschap (http://thomasspijkerboer.eu/thomas-blogs/analyse-van-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-over-lili-en-howick-2018/), maar het zal erg moeilijk worden om een rechtbank van het tegendeel te overtuigen omdat lagere rechters de Afdeling zullen volgen. Nu de familie helaas al is uitgezet, acht ik een nieuwe andere procedure ook juridisch niet erg kansrijk. Die zal de IND dan snel met verwijzing naar eerdere procedures kunnen afwijzen."

KERKEN Culemborgse kerken kijken op dit moment steeds wat zij voor de familie Andropov kunnen betekenen. Het bestuur van de raad van Kerken vroeg het landelijk bestuur om het gesprek over het Kinderpardon en kinderrechten aan te gaan met de overheid. In een antwoord reageert algemeen secretaris Hille van Streek: ,,De herhaaldelijke situatie rond vluchtelingenkinderen die hier opgegroeid zijn en na zovele jaren het land uit worden gezet heeft ook de voortdurende aandacht en zorg van de Raad van Kerken op landelijk niveau."

,,Telkens opnieuw wordt het kinderpardon actueel. Afgelopen jaar hebben we daarvan diverse schrijnende situaties gezien. Ons bestuur heeft de thematiek bij ons bezoek aan de Minister President op 12 september aan de orde gesteld. Op dat moment naar aanleiding van de kwestie rondom Lili en Höwick. Daarnaast geven lidkerken aan dat het kinderpardon een issue is dat om een structurele oplossing vraagt. Ook nu volgen we van nabij hoe in Katwijk en Den Haag met permanente vieringen aandacht voor deze ernstige problematiek gevraagd wordt. Wij bidden en hopen dat de overheid dankzij deze voortdurende inzet vanuit onze kerken tot het inzicht komt, dat onze wetgeving aangaande asiel en uitzetting strijdig is met de menselijke waardigheid en met de rechten van kinderen en gezinnen."