• Tijdens de presentatie van de bevindingen door Praesentis krijgen de raadsleden alle mogelijkheden om vragen te stellen.

    Tanja Moody

Bestuur zwembad krijgt hulp om zich te 'ontworstelen'

CULEMBORG In opdracht van de gemeente Culemborg heeft onderzoeksbureau Praesentis de exploitatie en bedrijfsvoering van Zwembad De Waterlinie onderzocht en maandag 28 januari aan de gemeenteraad gepresenteerd. Aanleiding is het structureel exploitatietekort bij Stichting Zwembad Culemborg (SZC) en het verzoek van SZC aan de gemeente voor een aanvullende structurele subsidie ter hoogte van 150.000 euro voor 2019.

door Tanja Moody

Mochten de nieuwe raadsleden hebben gedacht in ieder geval het 'zwembaddossier' voorlopig nog niet te hoeven oppakken, verdween die hoop als sneeuw voor de zon, na de eerste mededeling van SZC op 19 september. De gemeente is in oktober in gesprek gegaan met het SZC-bestuur om uit te zoeken hoe het tekort is ontstaan, welke maatregelen genomen kunnen worden om het tekort terug te dringen en het toekomstperspectief voor de komende jaren. Aansluitend is het externe bureau Praesentis ingeschakeld voor een grondige analyse (fase 1). Op basis van die uitkomsten concludeert SZC dat een versterking van het management nodig is. SZC vraagt de gemeente de kosten voor een interimmanager op zich te nemen (eenmalig 28.000 euro).

De gemeente wil het verzoek honoreren. Er komt een stuurgroep, waarmee het college inzicht krijgt in de voortgang en kan bijsturen. De bedoeling is om in de komende maanden de bedrijfsvoering op orde te brengen, de liquiditeitspositie te verbeteren, strakke doorlooptijden van de besluitvormingen te hanteren in relatie tot ieders ambitie om een zwemvoorziening voor Culemborg te behouden. Zwembad De Waterlinie bestaat inmiddels drie jaar en moet nog 37 jaar mee. De raad bespreekt het voorstel op 31 januari en neemt 14 februari een besluit. Daarna gaat Praesentis drie mogelijke toekomstscenario's onderzoeken (fase 2). Dit zijn: bestuur SZC 2.0 (bijsturen en herinrichten van de huidige bedrijfsvoering), commercialisering (uitbesteden aan een marktpartij) en joint venture (uitbesteden aan een sportbedrijf samen met de gemeente). Eind juni 2019 is het definitieve besluit van de raad over de toekomst van Zwembad De Waterlinie.

Preasentis heeft ruim 20 jaar ervaring in het optimaliseren van bedrijfsvoeringen van zwembaden, zegt directeur Edwin van Miltenburg. In slechts 2 maanden tijd presenteert het bedrijf een uitgebreide en gedetailleerd analyse, feitenrelaas en verdieping van de huidige bedrijfsvoering, processen, financiële posten, controle-instrumenten, zwemproducten en –bezoek en programmering. Indien de huidige wijze wordt voorgezet, blijft het resultaat onverminderd negatief. Preasentis ziet mogelijkheden om via professionaliseringslagen structurele verbeteringen door te voeren. De problemen zijn ontstaan door de moeilijke overdrachten van de initiatiefnemers, platform en 'bouwbestuur' naar het uiteindelijke 'exploitatiebestuur', een slecht imago, te weinig vrijwilligers (die niet overal ingezet mogen worden), meer FTE dan gepland en zorgen over de technische installaties. In ieder geval wordt duidelijk dat het unieke 2521-concept een nieuwe fase ingaat. Het SCZ-bestuur krijgt hulp om 'zich te ontworstelen', er wordt 'schoon schip' gemaakt en een nieuwe '0' situatie gerealiseerd.