• Foto: BDUmedia

Bewoners van het Lage Veld tegen komst nieuwe windmolens

CULEMBORG Een groep bewonders van het Lage Veld bij Culemborg heeft een brief gestuurd aan het college van B en W en de gemeenteraad. Daarin geven zij aan tegen de komst van nieuwe windmolens te zijn.

In de brief staat onder meer het volgende:

Met deze brief willen ondergetekenden kenbaar maken dat wij tegen de komst van nieuwe windmolens in het Culemborgse Lage Veld zijn. Dit is het gebied ten zuiden van de N320 en tussen de A2 en de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch.

Wij zijn van mening dat de leefbaarheid van dit gebied voor zowel mens als dier fors achteruitgaat door de bouw van windmolens naast de al bestaande molens aan de N320.

Dit betekent niet dat wij tegen het verduurzamen van energie zijn. Wij onderschrijven de noodzaak hiervan en willen graag meedenken over hoe de gemeente Culemborg hieraan kan bijdragen.

Wij vinden echter dat het plaatsen van enkele reusachtige molens in een prachtig natuurgebied met cultuur historische waarde en zeer nabij woningen, een verkeerde keuze is. Wij pleiten voor alternatieve locaties binnen de gemeente waar mens en natuur minder overlast ondervinden, zoals bij de A2. Ook adviseren wij de gemeente Culemborg om samenwerking te zoeken met buurgemeente Geldermalsen, die al stappen in deze richting onderneemt.

Tevens willen wij onze onvrede uitspreken over de werkwijze van De Wolff Nederland Windenergie. Zoals u weet, wil De Wolff in het Lage Veld 4 tot 5 windturbines bouwen met een hoogte van tegen de 200 meter. Om haar plannen kracht bij te zetten onderhandelt De Wolff met landeigenaren en omwonenden. Daarbij schuwt De Wolff niet om druk op buurtbewoners uit te oefenen en ze tegen elkaar uit te spelen. Dit gebeurt door wisselende geldbedragen aan te bieden indien men geen bezwaar aantekent tegen de komst van windmolens in het gebied. Wij vinden dit verwerpelijk omdat dit de zo belangrijke sociale cohesie van onze buurt ondermijnt.

Stichting Het Lage Veld i.o.