• www.RivierenlandKanMeer.nl

'Bezwaar tegen herindicaties in thuiszorg heeft zin'

Tanja Moody

t@TanjaMoody

 

CULEMBORG In samenwerking met FNV Zorg & Welzijn hield SP-afdeling Culemborg op dinsdag 2 februari een infoavond over de laatste stand betreffende de thuiszorg in Rivierenland. Wmo 2015 werd behandeld en er was uitleg over achtergronden van afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders. Eén van de belangrijkste speerpunten van FNV is zorgmedewerkers en hun cliënten te wijzen op de mogelijkheid om bezwaar maken tegen de beschikkingen van de gemeenten.

 

Om de problemen rondom de huishoudelijke hulp aan huis aan de orde te stellen, hebben SP, FNV en zorgmedewerkers het comité 'Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland' opgericht. Via voorlichtingsbijeenkomsten in Tiel, Beneden Leeuwen, Culemborg en Kerkdriel worden mensen geïnformeerd en gemobiliseerd. De FNV wil op allerlei manieren gemeenten, wethouders en zorgaanbieders onder druk zetten om die bewuster te maken van hun beleid op het gebied van thuiszorg vanuit de Wmo. Ook zet de vakbond sterk in op het beheersen van de publieke opinie. Zo wordt staken niet als drukmiddel ingezet om cliënten en medewerkers niet in de steek te laten. In Culemborg zijn vooral problemen met zorgaanbieder Tzorg, die in 2014 de activiteiten van STMR heeft overgenomen. De zorgmedewerkers zeggen uren te kort te komen door de herindicaties, die hun cliënten van de gemeente Culemborg ontvangen. Waar voorheen een indicatie voor 4-6 uur werd afgegeven, is de nieuwe (landelijke) norm 'resultaatgericht werken' en een 'schoon en leefbaar huis' op basis van twee vastgestelde tarieven, wat neerkomt op maximaal twee uur huishoudelijke hulp per week per cliënt vanuit de Wmo. Daarnaast stellen ze geen nieuw werk meer te krijgen in de thuiszorg, omdat Tzorg in tegenstelling tot STMR in Culemborg 'een totaal onbekende zorgaanbieder is die zelf geen enkele moeite doet om te acquireren'. Er lopen momenteel twee rechtszaken tegen Tzorg en de vakbond is nog in conflict over het mobiliteitsplan.

BEZWAAR De boodschap van juridisch adviseur Kevin Wevers is dat bezwaar maken tegen herindicaties zin heeft, vaak ook nog als het bezwaartermijn van zes weken al is verstreken. Verder vertelt hij over hoe huishoudelijke hulp en maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo in de wet zijn geregeld en wat het betekent in de afwegingen van een gemeente voor de (hoogte van) een (her)indicatie. Hij stelt dat indien de hulp door de gemeente wordt betaald vanuit een maatwerkvoorziening, de inhoud en compensatie even hoog moet zijn als de vorige individuele voorziening en dat het daarom niet zou zijn toegestaan te korten op het aantal uren. De FNV ziet graag dat cliënten en zorgmedewerkers samen optrekken, door het gezamenlijke belang. Aanwezige raadsleden Thijs Heemskerk (SP), Tim de Kroon (GroenLinks) en Han Braam (VVD) gaan hierover samenzitten. Via twitter laat Marinka Mulder (PvdA) weten aan te sluiten.