• Westbetuwefotograaf.com

Bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking vastgesteld

CULEMBORG Met de bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking wil de gemeente Culemborg projecten steunen die leiden tot een positieve verandering in het buitenland. Die projecten moet ook Culemborgers bewust maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Joost Reus, wethouder internationale samenwerking: ,,Culemborgers zijn op allerlei manieren verbonden met de wereld, zeker met regio's die het minder goed hebben dan wij. Door goede projecten te ondersteunen of door producten te kopen met een eerlijke prijs, hebben we invloed op de ontwikkeling van deze regio's. We zijn namelijk niet alleen Culemborgers, maar ook wereldburgers."

Op 25 juni stelde het college van B&W van de gemeente Culemborg de bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking vast. De regeling is de opvolger van de Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (BIDOC). Met deze regeling zijn in de afgelopen jaren diverse projecten gesteund. Meer informatie staat op www.culemborg.nl/internationale-samenwerking.

AANVRAGEN Drie keer per jaar kunnen aanvragen worden ingediend. De eerstvolgende periode loopt vanaf 1 juli tot en met 30 september 2019. Dan kunnen inwoners en organisaties een aanvraag doen voor een bijdrage uit de bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking. Daarna beoordeelt een adviescommissie de aanvragen en kent de subsidies toe.

ADVIESCOMMISSIE In de adviescommissie zitten vijf inwoners van Culemborg die deskundig zijn op het gebied van internationale samenwerking. Voor de nieuwe adviescommissie zijn de leden van de voormalige BIDOC-adviescommissie herbenoemd. Het gaat om Ella Lammers, Gert van der Bijl, Mo Yaagoubi, Ralph Beuken en Hans Lagerberg.