• Kerkenraadvoorzitter Jan Jacob van Dijk verbindt zich met gemeenteleden

  Simon Dijk
 • Simon Dijk
 • Simon Dijk
 • De nieuwe Kerkenraad

  Simon Dijk
 • Fusiedienst trekt een volle Barbarakerk

  Simon Dijk
 • Gemeenteleden verbinden zich op de Varkensmarkt

  Simon Dijk

Bijzondere fusiedienst protestantse kerken

CULEMBORG De Varkensmarkt in Culemborg vormde zondag het toneel van een bijzonder gebeuren. Kerkgangers van de wijkgemeente Barbara en Open Hof wandelden, elk vanuit hun eigen kerkgebouw naar deze plek om elkaar te ontmoeten en zelfs via kleurige linten met elkaar te verbinden. Symbool voor de fusie van deze protestantse kerken, aansluitend in de Grote- of Barbarakerk in een sfeervolle dienst officieel bevestigd. Om samen een kerk te zijn van respect voor elkaars verschillen, van ontmoeting, zorg voor elkaar en van maatschappelijke betrokkenheid.

door Simon Dijk

,,Nog niet eerder liep ik in toga over straat", zo verwonderde voorganger Elsje Braam zich over de unieke dienst. Al zingend over straat met woorden van 'vol vertrouwen op weg, met vele verschillende mensen'. ,,We hebben een boodschap, het verhaal van liefde en vrede in een taal die iedereen kan verstaan. Zonder te dwingen of te oordelen. We bekeren niet meer en zetten geen voet tussen de deur." 

Ook de nieuwe voorzitter van de Kerkenraad, Jan Jacob van Dijk (bestuurder en eerder actief CDA-politicus) benadrukt de nieuwe weg: ,,Samen streven we naar eenheid, zonder de verschillen plat te slaan. In gesprek, met respect naar een gemeente vol vuur en bezieling. Samen met die gemeente zullen we in gesprek gaan, onze koers bepalen en duidelijk te maken hoe we een levende, bezielde en inspirerende kerk in de Culemborgse samenleving kunnen zijn."

SAMENWERKING Van Dijk licht de ontwikkelingen toe: ,,Al vanaf 2011 is er de Protestantse Gemeente in Culemborg. Deze bestond uit twee wijken, die niet helemaal toevallig samen vielen met de oorspronkelijke Hervormde Barbaragemeente en de gereformeerde Open Hof-gemeente. Deze wijken deden al veel zaken samen, zoals de financiën, het kerkelijk bureau, het jeugdwerk, het kerkblad en nog heel veel meer, maar hadden nog wel ieder hun eigen wijkkerkenraad en eredienst. In de loop der tijd werd de behoefte aan samenwerking steeds groter, omdat de oorspronkelijke theologische verschillen vrijwel verdwenen waren. Daar kwam bij dat het aantal kerkgangers afnam. Daar werd de wens geuit om vanaf 2020 nog maar één eredienst per zondag te hebben. Als er minder mensen nodig zijn voor de bestuurlijke zaken, zijn er hopelijk meer mensen beschikbaar voor andere kerkelijke activiteiten, waar de gemeenteleden direct iets van merken."

,,Dat geldt ook voor de predikanten: minder vaak op een preekstoel betekent meer tijd voor het pastoraat (geestelijke verzorging). Om die reden hebben we de afgelopen twee jaar toegewerkt naar één bestuurlijke organisatie. Dat is vanaf 1 juli een feit. Daar besteden we nu aandacht aan. We hopen dat mensen zullen merken dat we meer tijd en energie kunnen besteden aan concrete activiteiten. Welke activiteiten dat precies zullen zijn, zullen we in de loop van 2019 bepalen. De nieuwe kerkenraad is daar afgelopen weekend mee begonnen en gaat dat in de loop van dit jaar uitwerken."