• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Bijzondere restauratie van Beersluis

CULEMBORG Al eerder was de Inundatiesluis aan de Goilberdingerdijk, de verbindingsweg van Culemborg naar Everdingen, van Fort Everdingen gerestaureerd in opdracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nu is men druk bezig met de restauratie van de iMmens grote Beersluis, die ook aansluit aan de Goilberdingerdijk, maar afgesloten is voor iedereen. Deze restauratiewerkzaamheden staan onder leiding van BBM restauratie-architectuur en worden uitgevoerd door Heijmans. Dit grote werk wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en Dienst Landelijk Gebied. Naast de eerder genoemde sluizen wordt ook de inlaatsluis aan de Lek onder handen genomen. Een gigantische klus dus waar men vanaf december 2014 mee bezig is. Nu dus het grote werk aan de Beersluis waarover ook een voetgangersbrug wordt gemaakt, zodat een wandelgebied wordt gemaakt die vanaf fort Werk aan het Spoel kan worden gemaakt, hetgeen betekent dat er een spectaculair wandelpad ontstaat over deze metershoge sluis van Fort Everdingen, waarvan de omwalling in de toekomst toegankelijk wordt voor het publiek . De sluizen zijn al vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw niet meer in gebruik en zullen ook na de restauratie geen dienst meer doen.

De sluizen dateren uit de jaren 1873-1875 en waren nodig om de Culemborgerwaard en omgeving onder water te zetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de jaren '60 van de vorige eeuw waren de sluizen niet meer nodig. Daardoor werden ze minder intensief onderhouden en leidde dit tot verval.

De sluizen zijn in eigendom van respectievelijk gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en het Ministerie van Financiën. Deze partijen dragen bij aan het project.