Blauwe zone winkelcentrum Parijsch blijft van kracht

CULEMBORG Naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête onder bewoners, winkeliers en bezoekers van winkelcentrum Parijsch heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg besloten dat de parkeerschijfzone op het parkeerterrein Voermansgildeplaats bij winkelcentrum Parijsch ongewijzigd van kracht blijft. Het college concludeert naar aanleiding van de ingevulde enquêtes dat het doel waarvoor de blauwe zone is ingesteld, is bereikt: de parkeerplaats voor de sporthal wordt beter gebruikt en bezoekers van de winkels kunnen hun auto goed kwijt.

Voor een enkele klant is de parkeerduur te kort. Uitbreiden naar twee uur is echter niet zinvol, omdat daardoor sporters van de sporthal voor een deel weer binnen de parkeerduur gaan vallen en daardoor de capaciteit afneemt. Ook zijn er veranderingen in de omgeving ten opzichte van de situatie in 2012. Zo is het parkeerterrein bij de Brede School West aangelegd waar bewoners, bezoekers en personeel van onder meer BonVie kunnen parkeren.

De blauwe zone is in september 2012 ingevoerd. Met de bewoners en de winkeliersvereniging was afgesproken dat de invoering van de blauwe zone geëvalueerd zou worden. Die evaluatie heeft onlangs plaatsgevonden door het uitzetten van een enquête onder bewoners, winkeliers en door enquêteformulieren neer te leggen bij supermarkten. In totaal zijn er 132 vragenlijsten ingevuld. Er zijn 111 vragenlijsten gestuurd naar bewoners/winkeliers. Er zijn van deze groep 27 reacties ontvangen (respons van 24,3 %). Van bezoekers zijn 105 ingevulde formulieren ontvangen. Van de bewoners is 2/3 van mening dat het lastiger is geworden om te parkeren. Bezoekers zijn van mening dat het over het algemeen (88,5%) gemakkelijker is geworden hun voertuig te parkeren.

De blauwe zone op de Voermansgildeplaats geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Er kan dan maximaal 1,5 uur geparkeerd worden. Bestuurders die de parkeerschijf vergeten neer te leggen riskeren overigens een boete van € 97,00.