• Fouad Sidali, wethouder sociaal domein van de gemeente Culemborg.

    PvdA Culemborg

Blijven werken aan gezondheid inwoners Culemborg

CULEMBORG De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor van GGD Gelderland-Zuid bevestigen dat de gemeente Culemborg moet blijven werken aan de gezondheid, sociale situatie en levensstijl van de Culemborgse inwoners. De gemeente zet nu al in op het versterken van het netwerk tussen bewoners en acties om de fysieke en sociale gezondheid te verbeteren.

Fouad Sidali, wethouder sociaal domein van de gemeente Culemborg: ,,We zijn al flink aan de slag in onze gemeente. Samen met onze partners hebben we een breed scala aan acties opgezet. En ik ben er trots op hoeveel initiatieven ook onze inwoners nemen."

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD Gelderland-Zuid biedt een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Culemborgse bevolking van 19 jaar en ouder. De GGD voert dit onderzoek elke vier jaar uit.

Een van uitkomsten uit de monitor is dat de eenzaamheid onder inwoners licht is toegenomen. Sidali: ,,Eenzame mensen worden actief benaderd en er wordt al veel gedaan om eenzaamheid tegen te gaan. Toch moeten we, samen met onze netwerkpartners, alert blijven op eenzaamheid en daarbij oog hebben voor eventuele zorgmijders." Voorbeelden van hoe eenzaamheid tegengegaan wordt, zijn bijvoorbeeld Culemborg senioren solidair, koffie-inloop op verschillende plekken in de stad, maatjesproject en het Levensboek. In het Sociaal Wijkteam is bovendien standaard onderdeel de navraag naar een netwerk. De Ouderenadviseur van ElkWelzijn heeft als belangrijk aandachtspunt tijdens huisbezoeken eenzaamheid."

MANTELZORG Verder blijkt uit de monitor dat ten opzichte van 2012 meer mensen mantelzorg verlenen. Ondersteuning van mantelzorgers blijft dan ook hard nodig, volgens Sidali. ,,Daarom bieden we onder andere respijtzorg aan mantelzorgers. Bij ElkWelzijn richt iemand zich actief op het vinden van jonge mantelzorgers, ook is er extra geïnvesteerd in het vinden van mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond."

Sidali: ,,Komend jaar vieren we in Culemborg 700 jaar stadsrechten. ElkWelzijn is actief betrokken om in alle wijken en buurten een feest te organiseren met inwoners en organisaties. Ook dat gaat een bijdrage leveren aan onderling contact tussen inwoners en een bijdrage aan het welzijn van Culemborgers."