• Tumult op het boerenerf van Wim van Sterkenburg (1965)

    Kroniek van een Boerenfamilie
  • Arbeid op het land: het schellen van een korenveld

    Kroniek van een Boerenfamilie
  • Het melken van een koe in een beweide boomgaard

    Kroniek van een Boerenfamilie

Boek over Culemborgse boerenopstand

CULEMBORG Ooit geweten dat de roemruchte boerenleider Hendrik Koekoek beschutting zocht onder een kar tijdens de boerenopstand van Culemborg ruim een halve eeuw geleden op het erf van Wim van Sterkenburg? Joop de Vries (classicus/econoom/schrijver) uit Beusichem wijdt er spannende bladzijden aan in zijn boek 'Kroniek van een Boerenfamilie' dat vrijdag 8 december gepresenteerd wordt in de synagoge.

Zijn verhaal over de Culemborgse familie Van Sterkenburg is uitgegroeid tot een epos van bijna 400 bladzijden. Het gaat over de veranderingen van het leven op het land aan de hand van een concrete familie. Mooie anekdotes, boerenliederen, sterfte van moeder en kind, de ondergang van de boerenstand: dat alles komt aan de orde. Prachtige illustraties zijn in het boek opgenomen. De Roos van Culemborg presenteert het met een inleiding van de schrijver en bijdragen van zijn dochter Pauline de Vries. Annelies van Sterkenburg (inderdaad: familie!) omlijst de avond met de trekharmonica.

Het boek kost 35 euro en is op de presentatie te krijgen (pin aanwezig). Vrijdag 8 december 20.00 uur, synagoge, Jodenkerkstraat 5, Culemborg, toegang gartis, de hoed gaat rond.