• Liesbeth Wattimury

Boodschap burgemeester aan scholieren: ga het gesprek aan

CULEMBORG Geen wiskunde, economie of Nederlands maar een les in verdraagzaamheid. En dat ook nog eens met een bijzondere gastdocent. Zo'n 75 leerlingen van openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge vinden woensdag tijdens het eerste lesuur de Culemborgse burgemeester Gerdo van Grootheest tegenover zich. Die heeft een duidelijke boodschap: 'ook al ben je het met elkaar oneens, ga altijd het gesprek aan'.

Van Grootheest is door de school uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Week van de Verdraagzaamheid, de Lek en Linge-versie van de landelijke Week tegen Pesten. In vijf dagen worden alle leerlingen op verschillende manieren geconfronteerd met wat het betekent om als individu of groep te worden buitengesloten of niet te worden getolereerd. Er zijn theatervoorstellingen, films en ook een gastles waarin de nieuwe burgemeester, hij is in juni begonnen, op het thema inzoomt.

,,Toen ik in een lange rij fietsers op weg naar school reed, moest ik denken aan mijn jeugd", opent Van Grootheest op luchtige wijze de les voor leerlingen uit 5 havo en 5 vwo. Maar al snel komt hij tot de kern: ,,Als je werkelijk verdraagzaam bent, ga je dat ook verdedigen. Neem Geert Wilders. Ik ben het lang niet eens met alles wat hij zegt, maar ik zal altijd verdedigen dat hij kan zeggen wat hij wil." Van Grootheest (GroenLinks) zegt burgemeester te zijn voor alle 28 duizend Culemborgers. ,,Ik zal nooit accepteren dat er mensen of groepen zijn die zich er niet bij voelen horen." Naar de leerlingen: ,,Het begint op school, dat is een minisamenleving. Neem je eens voor een gesprek aan te gaan met iemand die volstrekt anders is dan jij. Dat is heel verrijkend."

Diede Schaafsma (16) uit tweetalig vwo 5 stelt meerdere vragen aan de burgemeester. Ze vindt hem dapper. ,,Ik weet niet of ik mijn persoonlijke verhaal aan een stel pubers vertel", reageert ze op de vlotte openbaring van Van Grootheest dat hij als 18-jarige uit de kast kwam als homoseksueel. ,,Maar doordat hij dat deed, schepte hij meteen een band." Ook Coen van Tilburg (16) uit tweetalig gymnasium 5 én lid van de Leerlingenraad is te spreken over de gastles. ,,De samenleving valt of staat met verdraagzaamheid. Meerdere keren kwam naar voren dat je het gesprek moet aangaan. De school doet daarin zeker zijn best."

Foto: Burgemeester Van Grootheest met leerlingen Lek en Linge na zijn gastles.